MPWiK

Intranet i obiegi biurowe

Intranet i obiegi w MPWIK Warszawa

Intranet MPWiK Warszawa jest jednym z głównych kanałów komunikacji wewnętrznej. Wnikliwa analiza pozwoliła zaprojektować odpowiadający system, który realizuje cele organizacji.

Wdrożenie Intranetu w MPWiK Warszawa

MPWiK

Klient

Beauty

ilość użytkowników

Wszyscy użytkownicy domeny

mies.
Czas wdrożenia

Szybkie wdrożenie

tyg.
Przygotowanie projektu

Europa środkowa i wschodnia

Rok wdrożenia

Utrzymanie i ciągły rozwój

MPWiK

Klient

Beauty

ilość użytkowników

Wszyscy użytkownicy domeny

mies.
Czas wdrożenia

Szybkie wdrożenie

tyg.
Przygotowanie projektu

Europa środkowa i wschodnia

Rok wdrożenia

Utrzymanie i ciągły rozwój

Cel wdrożenia

  • Udoskonalenie komunikacji wewnątrz firmowej
  • Optymalizacja dostępu do informacji, dokumentów elektronicznych i aplikacji w organizacji
  • Systematyzacja treści udostępnianych pracownikom

Opinia zespołu Klienta

To był świetnie prowadzony i zrealizowany projekt, polecam firmę Nexpertis!
Daniel Pieniek
Kierownik PR

Zakres projektu

Architektura informacji

Na podstawie analizy person (przedstawicieli głównych grup użytkowników) usystematyzowano potrzeby użytkowników i cele klienta. Przygotowano prototyp, który został zwalidowany pod względem user experience.

Projekt graficzny

Na podstawie architektury informacji, prototypu oraz zasad identyfikacji wizualnej klienta został stworzony projekt graficzny intranetu.

Migracja z treści

W ramach projektu, przeprowadzono inwentaryzację treści zgromadzonych w użytkowanym przez Klienta portalu (Sharepoint 2010), a następnie zostały one zmigrowane do nowego intranetu.

Książka adresowa

Integralną częścią portalu intranetowego jest książka adresowa zintegrowana z Active Directory umożliwiająca łatwe wyszukiwanie podstawowych informacji o pracownikach.

Strony działów

Portal został podzielony zgodnie z wypracowaną architekturą informacji na działy, które zawierają komplet informacji na temat danej komórki oraz świadczonych przez nią usług.

Artykuły i newsy

Jedną z kluczowych funkcjonalności portalu jest mechanizm publikowaniu newsów oraz artykułów. Dzięki systemowi uprawnień oraz odpowiednio skonstruowanemu procesowi, redaktorzy mogą publikować treści trafiające na strony działów tematycznych, za które są odpowiedzialni, jak również promować artykuł, który pojawi się na stronie głównej.

Witryny projektów

Ze względu na projektowy charakter organizacji wśród funkcjonalności nowego portalu znalazła się aplikacja, która umożliwia zbieranie i gromadzenie kluczowych informacji dotyczących prowadzonych projektów. Zapewnia to elastyczny mechanizm raportowania o ich statusie.

Kalendarium

Mechanizm kalendarium pozwala prezentować oraz sortować artykuły z uwzględnieniem daty ich publikacji.

Przydatne aplikacje

W wydzielonej części portalu został umieszczony komponent umożliwiający łatwy i szybki dostęp do najczęściej używanych przez pracowników aplikacji.

Zgłoszenia usług

Proces rezerwacji sal konferencyjnych oraz zamawiania kateringu został ujednolicony z uwzględnieniem mechanizmu akceptacji przez przełożonych. Dzięki temu udało się wyeliminować zjawisko „podwójnych” rezerwacji oraz zoptymalizować dostawy kateringowe.

Zamówienia na materiały marketingowe

Nowy portal intranetowy ułatwił proces planowania zakupów materiałów marketingowych. Uprawnieni pracownicy w ramach wdrożonego procesu zyskali możliwość zamawiania ich poprzez specjalną stronę, wraz z bieżącą informacją na temat aktualnych stanów magazynowych konkretnych asortymentów.

Ogłoszenia

Jednym z elementów wspierających integrację zespołów jest udostępnienie na portalu intranetowym wydzielonego forum ogłoszeniowego, gdzie możliwe jest między innymi umieszczanie informacji dotyczących np. organizacji wspólnego transportu na miejsce pracy.

Zapisy na wydarzenia

Wraz z udostępnieniem nowego intranetu pracownicy uzyskali możliwość rejestrowania się wraz z rodzinami na wydarzenia integracyjne organizowane przez MPWiK.

Szkolenia

Ważną częścią projektu były szkolenia administratorów biznesowych i technicznych prowadzone przez trenerów firmy Nexpertis.

Wykorzystane technologie