Który proces wybrać na początek?

Wprowadzenie digitalizacji do przedsiębiorstwa to nie tylko wyzwanie technologiczne, ale także proces zmiany w całej organizacji. Wybór pierwszego procesu do digitalizacji może być kluczowy dla sukcesu całej cyfrowej transformacji. Jak więc podjąć właściwą decyzję? Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które warto wziąć pod uwagę przy rozpoczynaniu przygody z digitalizacją.

 

Zazwyczaj najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze pierwszego procesu jest największa potrzeba biznesowa. Często jest to problem, który dotyka organizację najbardziej, przenikając przez wszystkie jej części. Jednakże, skupiając się na dużym procesie, wprowadzanie zmian staje się wolniejsze, a organizacja i jej pracownicy muszą jednocześnie uczyć się digitalizacji oraz wykonywać swoje codzienne obowiązki, co może skutkować wieloma problemami i konfliktami w zespołach. Ponadto, taki wybór może prowadzić do rozrastającego się zakresu projektu, a brak szybkich efektów może być zniechęcający dla zaangażowanych stron. Dodatkowo, negatywne emocje związane z trudnościami digitalizacji mogą przenieść się na samą platformę, co może utrudnić jej późniejsze wdrożenie przy innych procesach.

Dlatego też, aby zapewnić płynny przebieg procesu digitalizacji, warto rozpocząć cyfrową transformację od mniejszego, pobocznego procesu, który nie dotyczy wielu działów i nie posiada mnóstwa podprocesów. Wybór powinien skupić się na procesie, który jest stosunkowo prosty, powtarzalny i łatwy do zautomatyzowania, jak na przykład w przypadku kancelarii lub umów z podpisem elektronicznym. Wybór takiego procesu pozwala organizacji zapoznać się z digitalizacją w kontrolowany sposób. Szybkie efekty osiągane na początku motywują zespół i wzbudzają entuzjazm do dalszych działań. Ponadto, umożliwia systematyzację pracy i przyspieszenie procesów, co generuje korzyści zarówno w skali operacyjnej, jak i strategicznej. Wdrożenie prostszego procesu pozwala również zespołowi zdobyć nowe kompetencje i doświadczenie, co jest cennym zasobem dla kolejnych etapów digitalizacji.

 

Podsumowując, wybór pierwszego procesu do digitalizacji może mieć istotny wpływ na sukces cyfrowej transformacji w organizacji. Proces o mniejszym zakresie wydaje się być doskonałym wyborem na początek. Przełamanie pierwszych barier i uzyskanie widocznych rezultatów stanowi solidną podstawę do kontynuacji digitalizacji i realizacji większych projektów. Należy pamiętać, że digitalizacja to proces, a nie jednorazowy pojedynczy projekt. Wybór pierwszego procesu stanowi jedynie początek drogi. Ważne jest, aby organizacja była świadoma, że cyfrowa transformacja wymaga czasu i wysiłku, zarówno technologicznego, jak i zmiany przyzwyczajeń i sposobu pracy zespołu. Konsekwentne działania, wdrażanie kolejnych procesów i stopniowe wprowadzanie zmian to klucz do sukcesu.