prj3

SharePoint

Najbardziej rozpoznawalna na świecie platforma intranetowa i ekstranetowa. Obejmuje zarządzanie wiedzą i plikami oraz narzędzia do współpracy i komunikacji.

Co to jest SharePoint?

Biznesowe zastosowania SharePoint

INTRANET

Główny portal komunikacyjny w organizacji. Pozwala na komunikacje firma-pracownik i udostępnia wszystkie niezbędne do pracy narzędzia i informacje. Optymalizuje pracę i zwiększa kulturę organizacyjną.

EXTRANET

Portal dla współpracowników i Klientów wspiera realizację procesów obsługi i komunikację. SharePoint może być wykorzystany jako portal self-service.

SP1.png

ORGANIZACJA ZESPOŁÓW

SharePoint zawiera wbudowane witryny zespołów, które wspierają współpracę na różne sposoby: umożliwiają współtworzenie plików, współdzielenie kalendarzy, tworzenie grup mailingowych i budowanie stron WiKi.

ORGANIZACJA RAPORTÓW

Gdy w organizacji wykorzystywane są różne technologie raportowania potrzebne jest jedno miejsce na zgromadzenie wszystkich raportów. SharePoint świetnie się do tego nadaje.

APLIKACJE BIZNESOWE

Każda organizacja potrzebuje ich dziesiątki. SharePoint pozwala tworzyć aplikacje biznesowe osadzone na jednej platformie, które są łatwe we wzajemnej integracji. Wprowadza to dodatkowe bezpieczeństwo i obniża koszty utrzymania.

ORGANIZACJA PROJEKTÓW

Witryny projektów to strony gromadzące wszystkie informacje na temat określonego projektu. Dzięki listom zadań można zarządzać pojedynczym projektem, a wykorzystując Project Server zarządzać zasobami na wielu projektach, czy też całym ich portfelem.

PRACA ZDALNA I DOSTĘP MOBILNY

Gdy pracownicy spędzają dużo czasu poza biurem potrzebna jest sprawna platforma współpracy. SharePoint jest dostępny z każdego miejsca również dzięki aplikacji mobilnej.

PRACA ZDALNA I DOSTĘP MOBILNY

To jedno z największych wyzwań współczesnych organizacji. Dzięki palecie gotowych rozwiązań można skutecznie wciągnąć pracowników w integrację i zbudować kulturę dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Funkcjonalności

WITRYNY

Strony internetowe, które są budowane z szablonów. Witryny często zawierają już gotowe funkcjonalności biznesowe jak listy, czy biblioteki plików. Wiele szablonów jest dostępnych na start: witryny zespołów, organizacji, projektów, czy WiKi.

WYSZUKIWANIE

SharePoint udostępnia bardzo zaawansowane narzędzia wyszukiwania. Dzięki nim odnajdziesz nie tylko artykuły, czy pliki, ale nawet komentarze i raporty na dany temat.

SP5.png
SP2

WORKFLOW

Mechanizm budowania obiegów pracy pozwala optymalizować codzienna pracę zespołu. Zadania takie jak informowanie o nowym pliku, czy akceptacja wpisu na liście mogą być zrealizowane dzięki obiegom.

LISTY

Małe aplikacje pozwalające gromadzić dane strukturalne. Można powiedzieć, że jest to rodzaj relacyjnej bazy danych, którą można budować samodzielnie bez wiedzy informatycznej. Świetnie się sprawdza, gdy trzeba zinwentaryzować sprzęt komputerowy lub zebrać kontakty na wyjazd integracyjny.

BIBLIOTEKA PLIKÓW

Dzięki zastosowaniu OneDrive biblioteki plików są nie tylko miejscami składowania zasobów sieciowych, ale przede wszystkim kooperacji. Zamiast wysłać plik, nad którym pracujesz pocztą elektroniczną możesz go udostępnić wraz z możliwością równoległej pracy w czasie rzeczywistym. Dzięki wersjonowaniu zachowujesz pełną kontrolę nad zmianami wprowadzanymi przez redagujące dokument osoby. W każdej chwili możliwe jest też udostępnienie efektów prac innym osobom w organizacji i poza nią bez potrzeby używania poczty elektronicznej.

SKLEP APLIKACJI

Udostępnia setki gotowych aplikacji biznesowych, które łatwo uruchomić dla całej organizacji, bez potrzeby budowania rozwiązania od zera.

SP4
onedrive

ONEDRIVE

ONEDRIVE

Platforma wymiany plików dostępna w Office 365. Ten sam mechanizm jest wykorzystany w bibliotece plików.

Flow.jpg

FLOW

FLOW

Wbudowane rozwiązanie Microsoft pozwalające na budowanie obiegów z ogromną liczba konektorów do systemów zewnętrznych.

Teams

TEAMS

TEAMS

Narzędzia do współpracy w zespole. Integruje szereg rozwiązań tak aby udostępnić zespołowi wszystkie narzędzia w jednym miejscu.

PowerBi.jpg

POWER BI

POWER BI

Platforma do tworzenia raportów i zestawień z potężnym silnikiem do integrowania i zarzadzania danymi. Umożliwia dzielenie się raportami w aplikacji, przez web a nawet w aplikacjach mobilnych.

Skype

SKYPE FOR BUSINESS

SKYPE FOR BUSINESS

Najbardziej upowszechniona aplikacja do wideokonferencji na świecie. Umożliwia współdzielenie ekranu i współprace przy tworzeniu plików.

Yammer.png

YAMMER

YAMMER

Narzędzie ułatwiające komunikacje w całej firmie. Pozwala na budowę kanałów komunikacyjnych. Użytkownik widzi wszystkie powiadomienia w formie wall’a.

Azure-IP.jpg

AZURE INFORAMTION PROTECTION

AZURE INFORAMTION PROTECTION

Platforma wymiany plików dostępna w Office 365. Ten sam mechanizm jest wykorzystany w bibliotece plików.

ProjectServer.png

PROJECT SERVER

PROJECT SERVER

System do zarządzania projektami. Umożliwia tworzenie zespołów, harmonogramów , witryn projektowych oraz udostępnia mechanizmy do portfelowego zarządzania projektami.

Webcon-1.png

WEBCON BPS

WEBCON BPS

Platforma pozwalająca na szybkie budowanie aplikacji biznesowych, obiegów dokumentów bez tworzenia kodu.

W chmurze i bez niej

SharePoint jest dostępny zarówno w wersji chmurowej jak i on-premises (zainstalowany lokalnie). Wybór rodzaju rozwiązania wymaga analizy potrzeb w kontekście opcji dostępnych dla każdej z wersji.

Wdrożenie

Wdrożenie SharePoint to przede wszystkim projekt organizacyjny związany ze zmianą sposobu pracy, procedur i przyzwyczajeń. Aby osiągnąć sukces konieczna jest bardzo dobra komunikacja z zespołem. Na każdym etapie wdrożenia zapewniamy pełne wsparcie oraz pakiet szkoleń, aby zapewnić biznesowy sukces wdrożenia.

Migracja

Kluczowym elementem migracji istniejącego środowiska na platformę SharePoint jest przeniesienie danych oraz aplikacji. Zgromadzone wcześniej dane stanowią zawsze dla organizacji ogromną wartość. Dlatego kluczowe jest, aby dane te były dobrze zabezpieczone podczas migracji oraz zostały dobrze wykorzystane na nowej platformie aplikacyjnej. Duże doświadczenie naszego zespołu stanowi gwarancję powodzenia procesu migracji, zapewnia sukces biznesowy oraz  maksymalizuje zwrot z inwestycji.

Integracja

Dobrze wdrożony SharePoint to narzędzie, które staje się niezastąpione w codziennej pracy organizacji. Codziennie pojawiają się nowe wyzwania i nowe pomysły na wykorzystanie w tym celu systemu SharePoint. Dlatego na co dzień wspieramy naszych Klientów w utrzymaniu i rozwoju ich aplikacji na tej platformie.