Oferta

Wdrażamy systemy, które przyśpieszają biznes, aby procesy były powtarzalne, bezpieczne i optymalne. Wykorzystujemy sprawdzone i uznane produkty, aby zapewnić stabilność i możliwość ciągłego doskonalenia i rozwoju.

Bankowość i finanse

Szeroko pojęta branża finansowa, obejmująca między innymi banki, firmy ubezpieczeniowe, instytucje finansowe oraz fintechy to jeden z najbardziej dynamicznych oraz konkurencyjnych sektorów.

To właśnie kompetytywność oraz potrzeba szybkiego wprowadzania nowych, innowacyjnych produktów powoduje, że instytucje finansowe coraz chętniej sięgają po systemy informatyczne klasy DMS/Low-Code.

Automatyzacja procesów biznesowych i cyfryzacja obiegu dokumentów w sektorze finansowym umożliwiają zwiększenie wydajności operacyjnej, zmniejszenie ryzyka związanego ze specyficznymi regulacjami prawnymi, czy też polepszenie jakości obsługi klienta.

Produkty

Buduj procesy bez kodowania

Pozwala budować i automatyzować procesy biznesowe bez konieczności kodowania. Usprawnia dowolne procesy nawet specyficzne dla branży lub firmy. Zmienia zespół IT w firmowych bohaterów.

 

Współpracuj i gromadź wiedzę

Najbardziej rozpoznawalna na świecie platforma intranetowa i ekstranetowa. Obejmuje zarządzanie wiedzą i plikami oraz narzędzia do współpracy i komunikacji.

 

Współpracuj z całym zespołem

Platforma klasy Digital Work Place integrująca dziesiątki aplikacji biznesowych. Umożliwia budowanie własnych rozwiązań.

 

Integruj, analizuj i prezentuj dane

Power BI umożliwia pobieranie danych z różnych źródeł, ich integrację analizowanie i prezentację. Jako część Office 365 umożliwia współtworzenie i dzielenie się raportami. Najlepsze na świecie rozwiązanie klasy BI.

Zarządzaj portfelem projektów

Kompleksowa platforma zarządzania projektami i portfelami projektów. Umożliwia budowanie zaawansowanych harmonogramów i zarządzanie zasobami w kontekście całego portfela.

 

Buduj procesy biznesowe

Aplikacja pozwalająca na szybkie budowanie obiegów dokumentów w oparciu o SharePoint. Pozwala na tworzenie dowolnych formularzy i korzystanie z aplikacji mobilnych.

 

OCR danych z dokumentów

Rozwiązanie umożliwiające zautomatyzowane pozyskiwanie i weryfikację danych z dokumentów papierowych.