prj1

Project Server

Kompleksowa platforma zarządzania projektami i portfelami projektów. Umożliwia budowanie zaawansowanych harmonogramów i zarządzanie zasobami w kontekście całego portfela.

Co to jest Project Server?

Wyróżniki

M
użytkowników

tyle liczy społeczność użytkowników Project Server

projektów

Ciągłość biznesowa rozwiązania Office 365

godziny

Ciągłość biznesowa rozwiązania Office 365

Więcej korzyści

Kompletne rozwiązanie

Project Server to kompleksowe narzędzie do prowadzenia projektów, służące nie tylko do zarządzania harmonogramami.

Pełna mobilność

System jest dostępny zarówno poprzez przeglądarki internetowe jak i aplikację Microsoft Project Professional

Łatwy start

Dzięki wykorzystaniu Microsoft SharePoint interfejs systemu jest łatwy w użytkowaniu i intuicyjny.

Świetne raportowanie

Udostępnienie źródeł danych oraz łatwa integracja z takimi technologiami jak Reporting Services, Excel Services i Power BI umożliwia budowanie dowolnych raportów.

Funkcjonalności

Harmonogramowanie

Doskonałe zarządzanie harmonogramami rozwijane przez dwie dekady. Zarządzanie harmonogramami może się odbywać zarówno w przeglądarce jaki i w Project Professional.

Zarządzanie zasobami

Alokowanie zasobów w zadania, poziom obciążenia i monitorowanie realizacji zadań.

Zarządzanie ryzykiem

Możliwość raportowania czynników ryzyka oraz aktywne zarządzanie nimi.

PS3.png
PS2.png

Zarządzanie kosztami

Możliwość przypinania kosztów bezpośrednich do zadań oraz badanie kosztów pracy na projekcie w ramach prognozy i na bieżąco.

Base line

Pozwala śledzić odchylenie rzeczywistego harmonogramu od planowanego na atrybutach różnego typu: czas trwania, data zakończenia, koszt lub praca.

Jedno miejsce na wszystkie pliki

Witryny dla projektów grupujące wszystkie pliki oraz informacje o projekcie

Kontrola cyklu życia

Projekt może zostać podzielony na etapy. Przejście między etapami może być kontrolowane i wymagać spełnienia określonych warunków na przykład dostarczenia odpowiednich dokumentów.

Grafiki pracy

Planowanie grafików pracy zasobów oraz zestaw narzędzi do raportowania wykonanych zadań.

Szybki start

Wersja chmurowa umożliwia uruchomienie systemu i rozpoczęcie z nim pracy w zaledwie kilka godzin.

PS1.png

Raporty

Raport przekroczeń

Raport bazujący na base line pozwala automatycznie ocenić stan zdrowia projektu.

Raport fakturowania

Pokazuje rozkładanie planowanych płatności w czasie.

Raport portfelowy

Raport wszystkich projektów prowadzonych w ramach organizacji, z uwzględnieniem podstawowych parametrów jak czas startu, budżet, kamienie milowe.

Raport czynników ryzyka

Prezentuje czynniki ryzyka dla pojedynczego projektu lub całego portfela.

Raport statusowy

Pozwala szybko ocenić status pojedynczego projektu, prezentuje dane niezbędne przykładowo dla Zarządu, służące do szybkiego podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

Nie tylko chmura

Wykorzystując WEBCON masz dostęp do wszystkich procesów i dokumentów za pomocą różnorodnych urządzeń, które dają wyjątkową mobilność w codziennej pracy.

Wdrożenie

Każde wdrożenie jest poprzedzone stworzeniem projektu oraz wnikliwą analizą potrzeb. Trzeba też pamiętać, że realizowane przez nas wdrożenia i rozwiązania Project Server są przede wszystkim projektami organizacyjnymi, które mają za zadanie optymalizować ludzką pracę i przyzwyczajenia.

Masz pytanie?

Zainspiruj się do działania obserwując jak technologia wspiera rozwój biznesu!