Wydajność – pracuj od początku projektu

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie terminy są krótkie, a oczekiwania klientów wysokie, wydajność oprogramowania stała się jednym z kluczowych czynników sukcesu projektów digitalizacyjnych. Niestety, wielu z nas dostrzega wagę wydajności dopiero w późniejszych etapach, co często prowadzi do poważnych problemów w procesie wdrożenia. W artykule tym skupimy się na tym, dlaczego warto zwracać uwagę na wydajność od samego początku trwania projektu, jakie są najgorsze scenariusze zaniedbania tego aspektu, oraz jak skutecznie testować i poprawiać wydajność oprogramowania.

Najgorsze możliwe scenariusze

Umowa podpisana na czas reakcji

Wiele projektów zaczyna się od podpisania umowy z czasem reakcji danego procesu, ale zapomina się o uwzględnieniu wydajności jako kluczowego parametru. Przed podpisaniem umowy, konieczne jest uwzględnienie aspektów wydajnościowych i możliwości wdrożenia poprawek.

Klient wrzuca kolejne funkcjonalności

Dodawanie nowych funkcjonalności w trakcie trwania projektu może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli wydajność nie była wcześniej uwzględniona w planowaniu. Nowe elementy mogą negatywnie wpływać na istniejącą infrastrukturę i prowadzić do spadku wydajności.

Na testach przypominamy sobie o wydajności

Często wydajność jest testowana jako ostatni krok przed wdrożeniem, co jest błędem. Jeśli problemy z wydajnością pojawiają się na tym etapie, koszty naprawy są zazwyczaj znacznie wyższe, a projekt może się opóźnić.

Wydajność jest słaba

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że słaba wydajność może mieć wpływ nie tylko na użytkowników końcowych, ale także na reputację firmy. Użytkownicy oczekują płynnego działania aplikacji, a jej niestabilność może prowadzić do utraty klientów.

W trakcie użytkowania wydajność pada zupełnie

Najgorszym scenariuszem jest sytuacja, w której wydajność aplikacji ulega pogorszeniu w trakcie jej użytkowania. To może prowadzić do sytuacji kryzysowej, w której naprawa błędów staje się bardziej skomplikowana i czasochłonna.

Testowanie wydajności

Testy w środowisku laboratoryjnym nie dają wiarygodnych wyników

Wydajność systemu w rzeczywistych warunkach użytkowania często różni się od wyników uzyskanych podczas testów laboratoryjnych. Rzeczywiste obciążenie, różnorodność scenariuszy użycia i zmienne warunki sieciowe mogą wpływać na wydajność w sposób trudny do odzwierciedlenia w kontrolowanym środowisku testowym.

Jak zatem testować wydajność?

Aby uniknąć problemów z wydajnością, należy zadbać o to, aby testy były integralną częścią procesu projektowego. Testy wydajności powinny być przeprowadzane na różnych etapach, a nie tylko na końcu, gdy projekt jest już gotowy. Kluczowe jest również uwzględnienie różnych scenariuszy obciążeniowych, aby sprawdzić, jak system radzi sobie w różnych warunkach.

Jak ułożyć współpracę?

Uświadamianie biznesu 

Ważne jest, aby biznes zdawał sobie sprawę, że inwestycja w wydajność to inwestycja w długoterminowy sukces projektu.

Projektowanie z myślą o wydajności

Nie można traktować wydajności jako dodatkowego elementu projektu. Powinna być ona integralną częścią procesu projektowania.

Stosowanie technik developerskich

  • Optymalizacja SQL.
  • Wykorzystanie narzędzi takich jak HangFire do zarządzania zadaniami w tle.
  • Rozkładanie akcji w czasie, aby uniknąć jednorazowych obciążeń.
  • Implementacja asynchroniczności, aby zminimalizować czas oczekiwania.

Badanie wydajności

Regularne monitorowanie wydajności, reagowanie na pojawiające się problemy i wprowadzanie optymalizacji to kluczowe kroki, które pomogą utrzymać wydajność na optymalnym poziomie.


Podsumowując, wydajność nie jest jednorazowym zadaniem, lecz procesem, który należy uwzględniać od samego początku projektu. Świadomość tego faktu oraz skoncentrowanie się na odpowiednich praktykach projektowych i developerskich może znacznie zminimalizować ryzyko problemów z wydajnością i przyczynić się do sukcesu projektu. Warto inwestować czas i zasoby w staranne planowanie, aby uniknąć konieczności reakcji na ewentualne problemy z wydajnością w późniejszych fazach projektu.