Integracje – co to takiego?

Technologia odgrywa obecnie kluczową rolę w funkcjonowaniu firm. Przedsiębiorstwa korzystają z różnorodnych systemów informatycznych, dlatego też kwestia skutecznej komunikacji między nimi staje się niezwykle istotna. Tutaj pojawia się pojęcie integracji, będącej swoistym punktem styku pomiędzy różnymi systemami. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu, przedstawiając różne rodzaje integracji oraz ich praktyczne zastosowania w kontekście biznesowym.

Czym jest integracja?

Integracja to proces, w którym różne systemy, aplikacje czy platformy komunikują się i współpracują ze sobą. Działa to jak most łączący różnorodne fragmenty infrastruktury informatycznej, pozwalając na efektywną wymianę danych i informacji. Jest to kluczowy element współczesnego biznesu, umożliwiający zintegrowanie procesów i usług, co prowadzi do poprawy efektywności operacyjnej.

Biznesowy podział integracji

Zewnętrzne Integracje

KSeF (Krajowy System e-Faktur)

Umożliwia elektroniczną wymianę faktur między firmami, przyspieszając procesy księgowe i eliminując konieczność ręcznego wprowadzania danych.

e-Nadawca

Zapewnia integrację z systemem pocztowym, usprawniając proces wysyłki i śledzenia przesyłek.

GUS / WIES

Umożliwia automatyczne przekazywanie danych statystycznych do centralnego urzędu statystycznego, eliminując potrzebę manualnego raportowania.

Wewnętrzne Integracje

ERP (Enterprise Resource Planning)

Integruje różne działy organizacji, umożliwiając jednolite zarządzanie zasobami, finansami, logistyką i innymi obszarami.

CRM (Customer Relationship Management)

Zapewnia kompleksową integrację danych związanych z klientami, usprawniając obsługę klienta, marketing i sprzedaż.

Klasyfikacja typów integracji

Integracje plikowe

Polegają na wymianie plików pomiędzy systemami, obejmujących dane w formie plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych czy dokumentów PDF.

Widoki DB link

Pozwalają na łączenie baz danych w jednym systemie, umożliwiając dostęp i manipulację danymi bezpośrednio z poziomu innego systemu.

Widoki SQL

Opierają się na manipulacji danymi poprzez zapytania SQL, umożliwiając dostęp do danych przechowywanych w różnych systemach.

Web services SOAP (Simple Object Access Protocol) i REST (Representational State Transfer)

To metody integracji oparte na architekturze webowej, wykorzystujące protokoły komunikacyjne do przesyłania danych między systemami. 

RPA  – alternatywa dla tradycyjnych metod integracji

W sytuacji, gdy tradycyjne metody integracji nie są wystarczające, możemy sięgnąć po rozwiązania RPA (Robotic Process Automation). RPA to technologia oparta na oprogramowaniu, która umożliwia robotom (czyli programom komputerowym) wykonywanie zautomatyzowanych zadań, takich jak manipulacja danymi, wypełnianie formularzy czy interakcje z aplikacjami.

 

Podsumowując, integracje są istotnym elementem efektywnego funkcjonowania nowoczesnych organizacji, pragnących skutecznie zarządzać swoimi danymi. Wybór odpowiednich metod integracji zależy od specyfiki biznesu, a świadome korzystanie z dostępnych narzędzi, może okazać się kluczowe w przypadku skomplikowanych procesów biznesowych. Integracje nie tylko ułatwiają przepływ danych, ale w konsekwencji wpływają także na elastyczność i konkurencyjność firm na rynku.