Sygnity

Zarządzanie projektami i finansami

Project Server w Sygnity

System Obsługi Pośredników to kluczowe rozwiązanie pozwalające na operacyjną komunikację między pośrednikami, a PFR. System umożliwia szybkie składanie i walidację raportów, co znacznie podnosi sprawność operacyjną organizacji.

Wdrożenie Project Server w Sygnity

Wdrożenie Microsoft Project Server pozwoliło na zarządzenie całym cyklem życia projektu od szansy sprzedażowej, przez negocjację i podpisanie umowy po realizację. W tym przypadku wdrożenie systemu było połączone z wdrożeniem nowego podejścia do zarzadzania projektami.

Podstawowe parametry

Sygnity

Klient

Informatyka

+
ilość użytkowników

Wszyscy użytkownicy domeny

mies.
Czas wdrożenia

Gruntowna przebudowa procesu

+
Liczba projektów

Wyjątkowo duże wdrożenie

Rok wdrożenia

Utrzymanie i ciągły rozwój

Sygnity

Klient

Informatyka

+
ilość użytkowników

Wszyscy użytkownicy domeny

mies.
Czas wdrożenia

Gruntowna przebudowa procesu

+
Liczba projektów

Wyjątkowo duże wdrożenie

Rok wdrożenia

Utrzymanie i ciągły rozwój

Cel wdrożenia

  1. Zarządzanie harmonogramem i zasobami
  2. Kontrola wykonania i budżetu
  3. Ujednolicenie procesu akceptacji ofert

Opinia zespołu Klienta

Wdrożenie Microsoft Enterprise Project Management w Sygnity należy do największych w Europie. System obsługuje ponad 1000 projektów i 1500 użytkowników. Polecam firmę Nexpertis jako rzetelnego i profesjonalnego dostawcę.
Mariusz Kunsztowicz
Kierownik Biura Monitorowania Projektów

Zakres projektu

Akceptacja ofert i kontrola szans sprzedażowych

W systemie są rejestrowane szanse sprzedażowe oraz przydzielane budżety na działania sprzedażowe na przykład wykonanie POC. Każda szansa sprzedażowa jest połączona z harmonogramem w uproszczonej wersji prezentującym zapotrzebowanie na zasoby oraz przewidywany cash flow. Dzięki temu można nałożyć potencjalne projekty na siatkę aktualnie prowadzonych i przewidywać zapotrzebowanie na zasoby.

Zarządzanie harmonogramami

Harmonogramy budowane są na podstawie szablonów, dzięki czemu utrzymywana jest ich powtarzalna struktura. Dzięki temu możliwe staje się ich analizowanie i porównywanie kluczowych parametrów.

Zarządzanie budżetem metoda memoriałową

Karta kalkulacji projektów z wyceną memoriałową kosztów bezpośrednich i kosztów pracy umożliwiają pełna kontrolę nad budżetem projektu.

Integracja

W ramach wdrożenia przygotowano następujące integracje: Dynamics AX People, Dynamics AX Projekty oraz Click View.

Zażądanie zasobami i absencjami

Mechanizm umożliwia zarządzanie kosztami pracowników zatrudnionych na różnych stawkach i umowach, a wręcz w różnych rolach. Integracja z modułem HR systemu ERP pozwala na branie pod uwagę nieobecności podczas zasobowania.

Czynniki ryzyka

Każdy członek zespołu może zarejestrować czynnik ryzyka. Podczas oceny brane są pod uwagę nie tylko prawdopodobieństwo i konsekwencje urzeczywistnienia się ryzyka, ale również potencjalny czas jego wystąpienia.

Bilans finansowy projektu

Zarządzanie budżetem marketingowym i realizacyjnym umożliwia uchwycenie całościowego wyniku finansowego projektu.

Szkolenia

Ważną częścią projektu były szkolenia administratorów biznesowych i technicznych prowadzone przez trenerów firmy Nexpertis.

Wykorzystane technologie