GTV

Tworzenie i zarządzanie produktem

Wdrożenie WEBCON i zarządzanie produktem

Przygotowanie nowego produktu jest jednym z najważniejszych procesów w organizacji. Aplikacja przygotowana na platformie WEBCON wspiera optymalne wykorzystanie zasobów i skraca czas dostarczenia produktu.

Klient

GTV jest dystrybutorem akcesoriów meblowych i oświetlenia o globalnym zasięgu. Firma działa na ponad 40 światowych rynkach w Azji, Europie, Ameryce i Afryce. Na przestrzeni ostatnich lat rozwinęła też swoje spółki w krajach takich jak Brazylia, Chorwacja, Rosja, Czechy i Hiszpania. GTV posiada jedną z najbardziej kompletnych ofert na rynku, a portfolio spółki składa się z ponad 8,5 tys. produktów.

Celem spółki jest kształtowanie przestrzeni, która daje klientom wsparcie w indywidualnych projektach mieszkaniowych i biurowych, dostarczając rozwiązania, które zapewnią im jakościowe korzystanie z otoczenia.. Od samego początku Zarząd spółki kieruje się zamiłowaniem do łączenia subtelnego piękna detalu z funkcjonalnością.

Wdrożenie w liczbach

liczba użytkowników

Wszyscy zaangażowani

mies.
czas wdrożenia

Analiza, projekt i wdrożenie

SLA

Utrzymanie i wysoka dostępność

liczba użytkowników

Wszyscy zaangażowani

liczba użytkowników

Wszyscy zaangażowani

mies.
czas wdrożenia

Analiza, projekt i wdrożenie

SLA

Utrzymanie i wysoka dostępność

liczba użytkowników

Wszyscy zaangażowani

Cel

  • Optymalizacja procesu wdrożenia do sprzedaży nowego produktu
  • Systematyzacja zasobów gromadzonych podczas uruchamiania produktu
  • Ograniczenie ryzyka operacyjnego

Opinia zespołu Klienta

Stworzenie rozbudowanego procesu w WEBCONIE, uwzględniającego działanie wielu aktorów, poprzedzone było wcześniejszą analizą po stronie firmy wdrożeniowej. Wysokie kompetencje dostawcy pozwalały na wprowadzenie optymalizacji procesowej. Integracja z SharePoint Online umożliwiła wykorzystanie w pełni już posiadanych przez nas zasobów, pozwalając jednocześnie na zgromadzenie wszystkich informacji i dokumentów związanych z wdrożeniem nowego produktu w jednym miejscu. „Dzięki dobrej komunikacji z dostawcą i jego fachowej pomocy projekt budowy skomplikowanego procesu w WEBCONIE został zakończony w zakładanym czasie.”
Wojciech Raczkowski
Dyrektor ds. Zakupów

Wdrożenie

Zespół GTV był świetnie przygotowany do realizacji projektu. Proces był rozrysowany na diagramach BPMN i starannie opisany. Ułatwiło nam to sprawne rozpoczęcie analizy. W ramach warsztatów zoptymalizowano sam proces biznesowy. Dzięki prototypowaniu przedstawiciele biznesu brali bardzo aktywny udział w projektowaniu, co przełożyło się na efektywny wkład w praktyczną wartość powstałego narzędzia.

Zakres projektu

Dokumentowanie procesu

Przebieg całego procesu jest udokumentowany zarówno w historii procesu, jak i kontrolkach umożliwiających gromadzenie opinii oraz wymianę pomysłów i podejmowanie decyzji.

Integracja z O365

SharePoint Online udostępnia funkcjonalność bibliotek dokumentów, która to z kolei pozwala na łatwe dzielenie się dokumentami, współtworzenie, wersjonowanie, a nawet udostępnianie plików na zewnątrz organizacji. System został zintegrowany z wyżej wymienionym rozwiązaniem, co pozwala tworzyć i pobierać dokumenty. Dokumentacja danego wdrożenia zamiast w środowisku rozproszonym, znajduje się w jednym miejscu.

Generowanie dokumentów SWOT i katalogów

Dla każdego produktu tworzona jest osobna struktura katalogów. Niektóre dokumenty, na przykład analizy SWOT, są tworzone z szablonu i wypełniane danymi początkowymi.

Równoległe zadania

Aby zapewnić optymalny przebieg procesu, system pozwala nam na równoległe realizowanie niektórych zadań co wpływa na skrócenie czasu wdrożenia produktu. Natomiast system bramek biznesowych zapewnia nas o tym, że na określonym kroku zadania muszą zostać zakończone, a odpowiednie dokumenty załączone, by można było kontynuować lub zakończyć proces.

Wysyłka zamówień

System umożliwia generowanie zamówień do producentów oraz wysyłanie ich w formie maila z załącznikiem.

Monitorowanie i doskonalenie procesu

Szereg funkcjonalności pozwala na śledzenie statusu procesu i ewentualne eskalacje. Dzięki mechanizmowi badania KPI możliwa jest szybka analiza założeń i dokonywanie dalszych optymalizacji.

Docelowo dzięki stworzonym raportom będzie można szybko kontrolować czas i stopień realizacji wdrożeń produktów.