Proces Leaver – rozstanie z firmą, wyzwania dla pracownika i pracodawcy

Proces rozstania z pracownikiem to jeden z bardziej newralgicznych procesów biznesowych w organizacjach. Wdrożenie takiego procesu na platformie WEBCON BPS daje szereg korzyści. Jakich dokładnie?

 

Proces Leaver – korzyści:

 • automatyzuje działania manualne (np. przygotowanie dokumentów),
 • automatyzuje komunikację między różnymi osobami uczestniczącymi w procesie,
 • pozwala monitorować przebieg procesu – tak aby wszystkie zadania zostały wykonane kompletnie i  na czas.

Wygląd Procesu Leaver:

 1. Zgłoszenie chęci odejścia pracownika lub zgłoszenie chęci rozstania z pracownikiem.
 2. Konfiguracja procesu – dostosowanie go do indywidualnej sytuacji pracownika.
 3. Uruchomienie Zwolnienia – start podzadań, które możemy łatwo monitorować.

Po realizacji wszystkich zadań proces przechodzi do stanu: Zwolniony i kończy się.

process leaver

Możliwe integracje:

 • Proces Profil pracownika – baza wiedzy na temat pracownika
 • Proces eTeczka – umożliwia gromadzenie wszystkich dokumentów powstających podczas procesu Leaver
 • Proces Środek trwały – zapewnia wiedzę na temat powierzonych środków trwałych
 • Proces Ocena pracownicza – umożliwia uruchomienie rozmowy exit interview
 • ERP lub system kadrowo-płacowy – zamykanie wszelkich zadań, np. rozliczeń, kwestii urlopowych
 • Active Directory – pozwala bez interakcji z IT na zablokowanie użytkownika i odebranie mu uprawnienia w systemie.

Kluczowe funkcjonalności Procesu Leaver:

 • generuje standardową listę zadań, którą możemy dostosować do indywidualnej sytuacji pracownika (zdanie dostępów, kart, kluczy),
 • automatyzuje przygotowanie dokumentów,
 • umożliwia wystartowanie exit interview,
 • umożliwia wysyłanie dokumentów do eTeczki,
 • daje gwarancję, że mamy wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia procesu.

Success Stories