Jakie korzyści daje profil pracowniczy?

Spędzanie ośmiu godzin w biurze to współcześnie tylko jedna z możliwych opcji. Pracujemy zdalnie, hybrydowo i coraz silniej odczuwamy potrzebę porządkowania danych związanych z pracownikami, managerami czy całymi zespołami. Jak to robić skutecznie?

Profil pracownika – możliwości

Profil pracownika to centrum wiedzy na jego temat. Może on nie tylko samodzielnie zmieniać np. swoje dane osobowe, ale też wchodzić w interakcje z organizacją, np. zgłaszać potrzebę szkoleń czy gotowość do pracy w systemie home office.

Z perspektywy pracownika taki profil w przejrzysty sposób prezentuje podstawowe informacje:

 • Jakie wymagania są stawiane na jego stanowisku?
 • Jakie dokumenty zostały wokół niego zgromadzone?
 • Jak wygląda jego grafik, zastępstwa, z jakich benefitów korzysta?

To nieocenione źródło wiedzy i możliwość łatwego wchodzenia w interakcje z firmą.

Oprócz wymienionych funkcjonalności, profil daje też możliwość szeregu integracji. Sekcja ta zawiera m.in. takie procesy, jak profil stanowiska, środek trwały, umowa, ocena, ERP lub system kadrowo-płacowy i inne. Wchodzą one w interakcje z innymi procesami i są w przejrzysty sposób prezentowane w profilu.

Perspektywa managera i zespołu

Z profilu pracowniczego korzysta nie tylko sam pracownik, ale i managerowie czy zespoły HR. Mogą oni nadawać role poszczególnym członkom, nadawać konkretne uprawnienia czy ustalać miejsce pracownika w strukturze organizacji. Zyskują również komplet informacji, związanych np. ze zmianami wysokości wynagrodzeń w perspektywie ostatnich lat czy miesięcy, co pozwala lepiej wytyczać ścieżki rozwoju, przewidywać trendy, ale również – kryzysy.

Podsumowując, profil pracownika zawiera takie dane, jak: moje cele, moje obowiązki, środki trwałe, szkolenia, benefity, zadania czy zastępstwa. Manager widzi wszystkich członków zespołu, a także informacje na temat zwolnień, wakatów, rozmów kwalifikacyjnych czy rozmów rozwojowych z pracownikami. Zespół HR z kolei ma dostęp do informacji o wszystkich pracownikach oraz do ich eTeczek.

Kluczowe funkcjonalności profilu pracowniczego

Dzięki wdrożeniu profilu pracowniczego zyskujemy:

 •  centrum wiedzy na temat pracownika,
 •  możliwość interakcji pracownika z organizacją,
 •  w przypadku managera – kompleksową wiedzę na temat zespołu i możliwość interakcji z jego członkami
 •  w przypadku zespołu HR – przekrojową wiedzę na temat pracowników i możliwość analizowania trendów czy przewidywania kryzysów.

Każda firma jest inna i wymaga takiej konfiguracji profilu, która będzie najlepiej odzwierciedlać jej potrzeby. W ramach wdrożenia oferujemy pełny consulting.

Możliwe integracje

 1. Proces: Wakat
 2. Proces: Profil pracownika
 3. Proces: Profil stanowiska
 4. Proces: Zapotrzebowania
 5. Proces: Umowa
 6. Proces: Ocena
 7. Proces: Zadanie
 8. Proces: Onboarding
 9. Proces: eTeczka
 10. ERP lub system kadrowo-płacowy

Success Stories