Standaryzowane rozmowy rozwojowe a motywacja pracownika

Standaryzowane rozmowy rozwojowe to proces nazywany oceną pracownika, a równocześnie najlepsze z narzędzi do kształtowania i motywowania osób zatrudnionych w organizacji. Pozwala również harmonijnie ocenić rozwój całej organizacji i go stymulować.

Korzyści z wdrożenia procesu Standaryzowanych Rozmów Rozwojowych:

 • zyskujemy transparentny obszar dialogu na linii pracownik-przełożony
 • wiemy, jakie cele i kierunki rozwoju są wytyczone przed każdym z pracowników
 • możemy śledzić ich realizację na przestrzeni miesięcy lub całego okresu zatrudnienia
 • zyskujemy narzędzie do planowania odpowiednich działań na kolejne miesiące – system sam będzie przypominał o konieczności podjęcia określonych wcześniej działań

Na czym polega standaryzowanie?

 • podejmowanie powtarzalnych działań
 • jasny wykaz celów i kompetencji właściwych dla danego stanowiska
 • weryfikacja statusu celów rozwojowych, a w razie potrzeby – ich korygowanie
 • ujednolicony czas: wstępne sformułowanie celów, po półroczu samoocena pracownika i spotkanie z przełożonym, po upływie roku: podsumowanie działań
 • kontrola rozwoju przy pełnej transparentności

Możliwe integracje z innymi procesami:

 • profil pracowniczy
 • profil stanowiskowy
 • zmiana warunków zatrudnienia
 • wniosek o szkolenie

Proces Standaryzowanych Rozmów Rozwojowych krok po kroku:

Standaryzowane rozmowy rozwojowe a motywacja pracownika

 • wprowadzamy nazwę pracownika, widzimy jego stanowisko, kompetencje wymagane na danym stanowisku
 • planujemy pierwszą rozmowę i formułujemy cele stawiane pracownikowi
 • pracownik w swoim panelu widzi postawione mu cele do zrealizowania
 • po ustalonym okresie (np. 5 miesięcy) system automatycznie przenosi proces do samooceny
 • pracownik może wpisać swoje refleksje związane z realizacją zadań
 • następnie planowane jest spotkanie z przełożonym, który weryfikuje poziom realizacji zadań
 • pracownik i przełożony zyskują przestrzeń do dyskusji na temat oceny poszczególnych kompetencji
 • po upływie kolejnych miesięcy pracownik znów dokonuje samooceny i spotyka się z managerem, to również moment, by wyznaczyć nowe cele

Proces można dopasować do indywidualnych potrzeb każdej z organizacji.

Kluczowe funkcjonalności Standaryzowanych Rozmów Rozwojowych:

 • standaryzacja (określone odstępy czasu, impulsy do podjęcia działań)
 • standaryzowane scenariusze, właściwe każdemu ze stanowisk
 • jasno określone kierunki rozwoju dla pracownika
 • przestrzeń do dialogu
 • przestrzeń informacji dla działu HR i managerów
 • ocena 360 stopni
 • łatwe inicjowanie wniosków o szkolenie (jeśli zostanie zidentyfikowana taka potrzeba) lub o zmianę zatrudnienia

Success Stories