Jak utworzyć profil stanowiska i kompetencji?

Mimo że technologicznie dość prosty do zaimplementowania, pomoże nam w wielu skomplikowanych procesach związanych z rozwojem pracowników i organizacji. Mowa o procesie profili stanowiska i ról, stanowiącym potężne centrum wiedzy na temat wymagań stawianych zatrudnionym osobom.

Co daje profil stanowiska i ról:

 • możemy łatwo ustalać cele rozwojowe i motywować pracowników
 • zyskujemy jasno sformułowane oczekiwania względem każdego ze stanowisk
 • mamy łatwość w szkicowaniu kierunków rozwoju każdego z pracowników

Co zawiera profil stanowiska?

 • opis stanowiska
 • widełki płacowe
 • wymagane doświadczenie
 • potrzebne na danym stanowisku kompetencje
 • jasno sformułowane obowiązki/zakres odpowiedzialności pracownika
 • poziomy efektywności realizacji danych celów

Możliwe integracje:

 • profil pracowniczy: pracownik widzi swoje role, zadania, wymagania, jakie są mu stawiane i ma okazję do przeprowadzenia samooceny czy wyznaczenia dróg rozwoju
 • ocena pracownicza (Standaryzowane Rozmowy Rozwojowe): możemy ocenić progres pracownika w różnych przekrojach i uzasadnić opinię na jego temat

Wyzwania, które towarzyszą wdrożeniu profilu stanowiska i ról:

 • świadomość pracodawców związana z rolą tego narzędzia: w praktyce managerowie wiedzą, jakie pracownik ma obowiązki, ale bardzo często nie mają narzędzi lub wiedzy, jak pracownika motywować
 • wzrost wiedzy na temat tego, jak tworzyć ścieżki rozwoju, oceny podsumowujące, jak to planować w konkretnym czasie

Kto powinien być zaangażowany w tworzenie profilu stanowiskowego i ról?

 • pracownicy działu HR
 • managerowie zespołów
 • osoby posiadające know-how lub konsultanci zewnętrzni
 • pracownicy powinni być również zaznajomieni z faktem wprowadzania takiego narzędzia

Kluczowe korzyści z wdrożenia procesu:

 • identyfikacja wymagań wobec pracowników
 • siatka płac – łatwiejsze kształtowanie polityki personalnej
 • integracja z procesem Standaryzowanych Rozmów Rozwojowych
 • integracja z procesem wakatu, gdzie trzeba szybko tworzyć ogłoszenia o pracę na dane stanowiska
 • identyfikacja potrzeb szkoleniowych, łatwe uruchamianie wniosków o szkolenia
 • identyfikacja zapotrzebowań na zasoby w przyszłości

Warto pamiętać, że pierwsze wdrożenie rozwiązania nie jest końcem – to dopiero początek doskonalenia ról i rozwoju organizacji.

Success Stories