Procesowy Onboarding – jak wdrożyć nowego pracownika do firmy?

Onboarding, czyli proces wdrażenia nowego pracownika do firmy to istotny moment w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Każda zmiana w obrębie zespołu wiąże się z koniecznością pewnej reorganizacji, lecz dzięki implementacji procesu onboardingowego, koszta wdrażania nowych pracowników istotnie maleją.

Jakie korzyści płyną z procesowego onboardingu?

 • Zmniejszenie poziomu stresu odczuwanego przez nowego pracownika.

 • Mniejszy chaos w pracy zespołu.

 • Usystematyzowany charakter wdrożenia nowego pracownika – przechodzi on przez jasną ścieżkę, która jest z góry ustalona. Wie on dokładnie, co ma robić na danym etapie.

 • Łatwy dostęp do wszystkich materiałów niezbędnych do rozpoczęcia pracy.

 • Dopasowanie do hybrydowego i zdalnego trybu pracy.

 • Swobodne miejsce na pytania do przełożonego i zespołu oraz czas na integrację w przeznaczonym do tego czasie.

 • Usprawnione funkcjonowanie firm z dużą ilością pracowników lub prowadzących wiele rekrutacji, na różne stanowiska.

 • Możliwość stworzenia indywidualnego procesu onboardingu do każdego stanowiska.

Jakie narzędzia przydadzą się do procesu onboardingu?

 • Webcon BPS – daje możliwość tworzenia obiegów dokumentów i aplikacji, integracja z zewnętrznymi systemami oraz automatyzacja zadań.

 • Microsoft Stream – służy do prezentacji i gromadzenia filmów oraz organizacji ich w kanały.

 • Microsoft Teams – daje możliwość komunikacja w formie tekstowej, audio, video, budowa zespołów, organizacja wydarzeń on-line (np. spotkań zespołu).

 • SharePoint – pozwala na tworzenie bazy wiedzy, intranetu, witryn, współdzielenie zasobów, osadzanie aplikacji biznesowych oraz raportów, a także dzielenie się wiedzą.

Kluczowe funkcjonalności, które powinien mieć system do onboardingu

 • Możliwość stworzenia zestawu zadań do wykonania np.:

  • przeczytanie określonych dokumentów

  • obejrzenie określonych materiałów video

  • wykonanie konkretnych zadań

  • startowanie testów wiedzy

  • refleksje pracownika odnośnie materiału

  • notatki ze spotkań z przełożonym

 • Możliwość indywidualnego modyfikowania procesu do potrzeb konkretnego pracownika.

 • Wgląd przełożonego w aktualny etap proces, na którym znajdują się pracownicy.

Jak wygląda przebieg procesowego onboardingu?

 • Stworzenie listy zadań do wykonania przez nowego pracownika.

 • Wystartowanie procesu dla nowego pracownika – otrzymuje on listę zadań do wykonania.

 • Realizacja zadań przez pracownika oraz wgląd przełożonego w etap, na którym znajduje się pracownik.

 • Zakończenie procesu onboardingu przez pracownika i akceptacja przez przełożonego.

Success Stories