eTeczka – kompleksowa digitalizacja dokumentów pracowniczych

eTeczka, szczególnie w dobie pracy zdalnej, daje organizacjom ogromne możliwości. Rozwiązanie, w pełni zgodne z ministerialnymi wytycznymi dotyczącymi dokumentów elektronicznych, pomoże zapanować nad chaosem i usprawni przepływ informacji.

Korzyści z wdrożenia elektronicznej teczki pracownika:

 • likwidacja konieczności korzystania z papierowych dokumentów,
 • redukcja kosztów,
 • szybki dostęp do wszystkich dokumentów,
 • możliwość szybkiej edycji dokumentów,
 • możliwość szybkiego raportowania o dokumentach, które przechowujemy.

 

eTeczka realizuje wszelkie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10 grudnia 2018, które dzieli dokumenty pracownika na 4 kategorie:

 1. Dokumenty zw. z ubieganiem się o zatrudnienie, skierowanie na badania itp.
 2. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy.
 3. Oświadczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy.
 4. Kary, nagany pracownika.

Cykl życia dokumentu w ramach procesu eTeczki:

 1. Rejestracja dokumentu elektronicznego – generowanego w systemie lub importowanego z zewnątrz.
 2. Składowanie, pozyskiwanie dokumentów w formie tradycyjnej – skanowanie dokumentów, mechanizm OCR.
 3. Weryfikacja merytoryczna dokumentu, pieczęć, archiwum.

eteczka

Zestawienie wszystkich eTeczek ułatwia:

 • budowanie dashboardów z syntetycznymi informacjami na temat pracowników: byłych i obecnych,
 • wyświetlanie wszystkich dokumentów danego typu, jakie zgromadziliśmy.

Z jakimi procesami łączy się eTeczka?

 • profil pracowniczy,
 • umowa,
 • lista obecności,
 • ocena okresowa,
 • wniosek urlopowy.

Kluczowe funkcjonalności eTeczki:

 • możliwość korzystania z podpisu cyfrowego,
 • możliwość eksportowania całych teczek,
 • możliwość generowania dokumentu w formacie .xml,
 • bezpieczeństwo danych, maskowanie i animizacja danych wrażliwych,
 • elastyczność, dostęp do dokumentacji z każdego miejsca na Ziemi,
 • uprocesowienie działań związanych z dokumentacją.

Success Stories