Windykację można zautomatyzować stosując dedykowane systemy zarządzające należnościami. Takie rozwiązanie nie jest jednak pozbawione kilku wad: 

 • Pomimo, że systemy dostępne na rynku zapewniają pełen zestaw niezbędnych funkcjonalności z obszaru zarządzania należnościami/windykacji, niemal przy każdym wdrożeniu potrzebna jest ich gruntowna przebudowa i dostosowanie do specyficznych potrzeb Klienta. 
 • Systemy te wykonane są we ‘frameworkach” programistycznych, a co za tym idzie wszelkie wprowadzanie zmian trwa dość długo i jest także relatywnie kosztowne, ze względu na potrzebne ku temu zasoby (wysoko opłacani programiści). 
 • “Vendor Lock-In” – ponieważ na rynku jest jedynie kilku dostawców takich systemów i wdrażają je oni samodzielnie (nie mają partnerów), Klient jest praktycznie skazany na “dyktat” dostawcy. 

Nasze podejście do wdrożenia systemu zarządzania należnościami/windykacją jest zgoła odmienne. Wynika ono głównie z naszych doświadczeń i obserwacji zmieniającego się podejścia naszych Klientów do implementacji zawansowanych, procesowych rozwiązań informatycznych. 

Zakładamy wykorzystanie do budowy tego typu systemu sprawdzonej (między innymi w branży finansowej) technologii “Low-Code” – WEBCON BPS. 

Wykorzystując specyficzne, procesowe funkcjonalności WEBCON BPS (w szybki sposób, bazując na “zwinnym” prototypowaniu) możliwe jest zbudowanie na platformie rozwiązania wspierającego między innymi obszary takie jak: 

 • Procesy związane z monitoringiem płatności (przypominanie dłużnikowi o płatności za pomocą e-mail, sms, call center) 
 • Zbieranie informacji o zadłużeniu z wielu systemów (np. w ramach grupy kapitałowej) 
 • Proces windykacji polubownej 
 • Restrukturyzacja 
 • Przygotowanie i generowanie pozwów 
 • Obsługa powództwa z wykorzystaniem kanału tradycyjnego (np. integracja z e-nadawcą) lub elektronicznego (e-sąd) 
 • Wsparcie dla pracowników terenowych działu windykacji
 • Obsługa wniosków egzekucyjnych tradycyjnych i elektronicznych

Dodatkowo, wykorzystując platformę WEBCON BPS do budowy systemu Klient zyskuje: 

 • Możliwość szybkiego releasowego wprowadzania zmian w systemie z wykorzystaniem Low-Code 
 • Możliwość utrzymania systemu (w tym wprowadzanie zmian) przez własne przeszkolone zasoby 
 • Integrację out-of-the-box z pakietem Office (Word, Excel, Outlook) oraz AD 
 • Bezpłatny Klient dla urządzeń mobilnych (iOs, Android) 
 • Możliwość integracji z zewnętrznymi systemami poprzez wbudowane interfejsy (Web Services, OData i inne) 
 • Nowoczesny, webowy interfejs 
 • Możliwość wykorzystania zewnętrznych narzędziu do budowania zaawansowanych raportów (np. Power BI) 
 • Możliwość wykorzystania zakupionej platformy WEBCON BPS do implementacji innych procesów 

Success Stories