Jak usprawnić proces rekrutacji zdalnej i wakatu?

Ostatnie miesiące pokazały, że zdalna rekrutacja to nie przywilej, ale obowiązek organizacji. Jak zapanować nad całym procesem, zachowując transparentność? Czy można zautomatyzować ścieżkę przyjęcia nowych pracowników? Odpowiedź brzmi: tak. Poznaj korzyści, jakie płyną z wdrożenia procesu rekrutacji zdalnej i wakatu.

Czynności związane z przyjęciem nowej osoby

 • przygotowanie ogłoszenia o pracę – to zadanie można zautomatyzować poprzez wygenerowanie szablonu ogłoszenia. Dla każdego stanowiska możemy zdefiniować wymagania względem kandydatów czy ich doświadczenie;
 • monitorowanie i zarządzanie zadaniem – podgląd trwających rekrutacji, informacje, ilu kandydatów przeszło wstępną weryfikację.

Dzięki wdrożeniu procesu rekrutacji zdalnej i wakatu:

 • zyskujemy pełną transparentność decyzji,
 • mamy dostęp do historii akceptacji kandydatów,
 • oszczędzamy czas i pieniądze,
 • zyskujemy jakość.

Etapy rekrutacji zdalnej

 • wniosek o utworzenie nowego stanowiska pracy lub o uzupełnienie pracownika na określonym stanowisku.
 • akceptacja działu HR i przełożonego danej komórki.
 • proces rekrutacji, który w większej części odbywa się poza systemem, ale istotna jest sprawna komunikacja – zarówno wewnątrz zespołu, jak i z potencjalnymi pracownikami.

Etapy rekrutacji zdalnej

 

Korzystanie na tym etapie z aplikacji Teams pozwala na:

 • tworzenie folderów z dokumentami kandydatów
 • sprawne wysyłanie zaproszeń do odbycia wideokonferencji.
 • tworzenie short listy kandydatów – na jej podstawie manager wybiera dane osoby, dla których automatycznie startuje proces Joiner.

Kluczowe funkcjonalności procesu

Wakat daje możliwość:

 • różnych typów wniosków: utworzenie nowego stanowiska, zatrudnienie pracownika na istniejący wakat, zastępstwo…,
 • wyboru stanowiska przy rejestracji: dzięki temu szybko tworzymy ogłoszenie i celnie rekrutujemy na podstawie profilu stanowiska,
 • utworzenia przestrzeni komunikacji: kanał Teams do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, katalog SharePoint do gromadzenia plików,
 • wystartowania dla każdego kandydata procesu przyjęcia,
 • estymowania kosztu rekrutacji  i pracownika.

Możliwe integracje dla Wakatu to:

 • Proces Przyjęcia, standardowo automatyzujący przyjęcie nowej osoby (lub osób) do pracy,
 • Proces Profil Stanowiska, pozwalający na szybkie tworzenie ogłoszeń rekrutacyjnych.

Success Stories