Jak prowadzić dobrą komunikację w organizacji?

Dobra komunikacja nie angażuje kierownika projektu i odbywa się niemal automatycznie. Przyjrzyjmy się różnym typom komunikacji oraz rozwiązaniom technologicznym, które można zastosować, by była ona bardziej skuteczna.

Microsoft Teams w komunikacji

Kiedy myślimy o komunikacji, mamy na myśli komunikację tekstową, audio i wideo. Oprócz tego mamy pliki, najróżniejsze dokumenty, komunikację formalną, np. pisma, oraz e-maile. Jakie rozwiązania możemy zastosować? Podstawowym jest Microsoft Teams.

Rozwiązanie to:

  • zapewnia komunikację tekstową, audio i wideo, ale umożliwia również komunikację wokół aplikacji. Można np. wspólnie edytować plik Exella i jednocześnie prowadzić komunikację, można też załączyć raport i zorganizować wokół niego spotkanie.
  • do Teamsów można zaprosić zewnętrznych użytkowników, co daje gwarancję, że wszyscy zostaną poinformowani np. o statusie projektu.
  • narzędzie daje przejrzystość – wszystkie osoby, które powinny dostać daną informację, na pewno ją otrzymają.
  • Teamsy dają modern workplace lub digital works pace – jeden spójny panel, w którym mamy wszystkie aplikacje. To znacznie ułatwia pracę.

WorkFlow – drugie narzędzie do komunikacji

Wiele komunikatów może się pojawiać automatycznie, np. zmiana statusu projektu, zatwierdzenie umowy, wykonanie przelewu itp. O tym wszystkim możemy się dowiadywać w sposób zautomatyzowany, nie angażując dodatkowo pracowników.

Co wspiera komunikację w organizacji?

  • SharePoint – umożliwia tworzenie, zarządzanie i edycję wszelkich dokumentów tekstowych oraz audio i wideo, a także tworzenie witryn.
  • WebCon – umożliwia automatyzację komunikacji oraz integrację z innymi narzędziami, również z bramką SMS. Posiada możliwość opiniowania i akceptacji.
  • Power BI – umożliwia tworzenie przekrojowych raportów z różnych aplikacji i automatyczne dostarczanie informacji na różne szczeble zarządzania.

Success Stories