Digitalizacja działu HR a pracownicy bez komputera

Wszędzie tam, gdzie organizacja chce się zmierzyć z wyzwaniem, jakim jest digitalizacja działu HR, napotyka na problem związany z pracownikami, którzy nie mają dostępu do komputera. Jak sobie z nim radzić, jakie cele realizuje ten proces i dlaczego warto takie wyzwanie podjąć?

Korzyści z włączenia pracowników bez komputera w proces digitalizacji HR:

 • uniknięcie wykluczenia cyfrowego, które wpływa na wydajność pracowników, jak i na poczucie bycia jednością z firmą,
 • pozbycie się z bieżącej pracy działu HR obiegu papierowych dokumentów (w przypadku pracowników bez dostępu do komputerów jest to bardzo trudne),
 • rozwój pracownika, który może być wspierany przez nowoczesne technologie,
 • ułatwiony dostęp do wszelkich mechanizmów związanych z codziennym życiem pracownika w firmie i współpracą z działem HR.

Jakie funkcjonalności zapewnia się pracownikom (również tym bez dostępu do komputera) w ramach procesu digitalizacji HR?

 • funkcjonalności związane z komunikacją – dostęp do portalu wiedzy, szkoleń,
 • dostęp do grafików pracy – pracownik może łatwo sprawdzić, jakie ma zadania do wykonania,
 • dostęp do bieżącego wykorzystania urlopów i do składania wniosków urlopowych,
 • benefity, o jakie mogą prosić pracownicy i wybierać je z listy benefitów, dostępnych dla wszystkich pracowników.

Cele digitalizacji działu HR w kontekście pracowników bez komputera:

 • lepsza integracja z całą firmą,
 • większe zaangażowanie w bieżące życie organizacji,
 • łatwy sposób zwiększania wiedzy i kompetencji.

Wyzwania licencyjne w procesie digitalizacji HR:

 • nowoczesne narzędzia informatyczne wiążą się z kosztami, ale są sposoby, by ten proces nie obciążał znacząco budżetu,
 • pakiet Microsoft daje możliwość pracownikom, którzy na co dzień nie mają dostępu do komputera, dostępu do całego ekosystemu Office 365,
 • dodatkowo WEBCON BPS dostarcza licencję procesową, dzięki której można obsłużyć nielimitowaną liczbę użytkowników w ramach jednej licencji.

Jak zapewnić dostęp pracownika bez komputera do rozwiązań wdrożonych w ramach procesu digitalizacji HR?

 1. eKiosk – udostępniamy możliwości interaktywne i rozwiązania pasywne (użytkownik jest tylko odbiorcą treści)
 2. Aplikacja mobilna (zwłaszcza dla osób pracujących w terenie) – ułatwia komunikację w ramach firmy, umożliwia zarządzanie procesami i uczestnictwo w nich, a także zarządzanie bieżącymi zadaniami, wyznaczonymi przez przełożonych

Jakie rozwiązania pomagają w ucyfrowieniu działu HR?

 • Office 365 – subskrybcja F1 dedykowana obsłużeniu pracowników bez komputerów; w jej ramach można używać Teams, SharePoint, Stream, Planner.
 • WEBCON BPS – umożliwia sformalizowanie i ucyfrowienie procesów, takich jak onboarding, wniosek urlopowy, Joiner, Leaver, Rekrutacja…
 • Intranet – nie wymaga AD ani Office’a 365, ale w dużym stopniu adresuje potrzeby pracowników w zakresie dostępu do wiedzy i publikowanych przez organizację informacji. Użytkownik ma dostęp do Intranetu dzięki numerowi pracownika, karcie identyfikacyjnej itp.

Success Stories