Wdrożenie systemu zarządzania projektami

System zarządzania projektami pozwala usystematyzować proces oraz nadzorować wszystkie niezbędne obszary. Ze względu na różnorodności projektów i metodyk Klientów zawsze są to dedykowane konfiguracje do zarządzania projektami w chmurze.

Korzyści

one-icon

Sprawna realizacja

Dobrze wdrożony system do zarządzania projektami wspiera w planowaniu wszystkich aspektów przedsięwzięcia. Holistyczne podejście do raportowania ułatwia wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń i szybkie reagowanie.

two-icon

Zarządzanie portfelem projektów

Ujednolicenie zarządzania projektami umożliwia sprawną obsługę wielu projektów: dobieranie priorytetów w zasobowaniu czy czułościowe zarządzanie czynnikami ryzyka.

three-icon

Finanse, nie tylko harmonogramy

Nadzór nad finansami projektu jest kluczowy dla jego powodzenia. Kontrolowanie budżetów, zamówień, faktur i poziomu wykonania daje dane niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji.

four-icon

Pełna komunikacja

Komunikacja jest kluczem do udanego projektu. Oprogramowanie do zarządzania projektami dostarcza dane zgodnie z profilem interesariusza, co zapobiega chaosowi i nieefektywności. Ujednolicenie komunikacji sprawia, że wszyscy są na bieżąco nie tylko w komunikacji tekstowej ale również z danymi jak statusu produktów czy pliki.

Dlaczego Nexpertis?

 • Optymalizujemy proces – Wspieramy w projektowaniu nie tylko systemu ale i samego procesu. Podpowiadamy jak w pełni skorzystać z digitalizacji, automatyzacji i robotyzacji.
 • Polecają nas klienci – Wdrożyliśmy i utrzymujemy wiele systemów do zarządzania Nasi Klienci nierzadko uczestniczą naszych konferencjach oraz zgadzają się na wizyty referencyjne.
 • Mamy kompetencje – Nasz Zespół jest doświadczony i posiada wszechstronne kompetencje w zakresie organizacji i automatyzacji projektów.
 • Wdrażamy w różnych branżach – Prezentujemy naszym Klientom podejścia z innych branż co często przynosi doskonałe rezultaty.
 • Mamy kompleksową ofertę – Dostarczamy rozwiązania różnych klas i zastosowań integrując tak aby powstała platforma odpowiadająca na realne potrzeby Klienta.

Analiza i wybór rozwiązania

Kluczowym elementem każdego wdrożenia jest analiza potrzeb i specyfiki Klienta. Na tej podstawie można ustalić które aspekty zarządzania projektami w organizacji są szczególnie istotne. Na tym etapie rozpoznajemy prawdzie potrzeby przedsiębiorstwa. Mogą się one różnić od tych zidentyfikowanych wstępnie, np.: finanse czy kontrola kosztów pracy jest ważniejsza niż zarządzanie harmonogramem w formie wykresu Gantta.

 • Analiza wstępna – Ustalenie metodyki prowadzenia projektów, produktów, interesariuszy w kontekście celów całej organizacji. Ocena na ile metodyka wyróżnia nas na tle konkurencji. Czy jest to istotny wyróżnik?
 • Mapowanie procesów As-Is – Budowa mapy procesów i analiza poszczególnych procesów. Ustalenie co jest największym wyzwaniem oraz gdzie pojawiają się nieefektywności.
 • Optymalizacja procesów To-Be – Optymalizacja procesów pod względem organizacyjnym oraz wykorzystania potencjału elektronicznej transformacji.
 • Wybór rozwiązań – Ocena przydatności dostępnych platform do zarządzania projektami pod względem dopasowania do procesów i charakterystyki Klienta, elastyczności i ekonomicznej zasadności kosztów.

Kompendium Wiedzy

Potrzebujesz wiedzy z zakresu zarządzania projektami w chmurze? Nasze doświadczenia oraz praktyczne informacje znajdziesz w kompendium wiedzy. Przedstawiamy tam różne perspektywy i podejścia do digitalizacji zarządzania projektami.

Workflow

Kompendium wiedzy

Cały cykl życia projektu

Wdrożenie systemu do zarządzania projektami online z reguły odbywa się w kontekście wielu innych systemów. Nasi specjaliści dbają o to, żeby oprogramowanie do zarządzania projektami tworzyło spójną całość, a nie strukturę silosową.

Zbudowanie nadprocesu firmowego pozwala płynnie przechodzić z etapu do etapu i zbudować całościowy bilans projektu.

nexpertis-wdrozenie.png

Masz pytania?

Chciałbyś dowiedzieć się więcej?
Chciałbyś poznać praktyczne wdrożenia?

Obszary

Harmonogram:

 • WBS i produkty – Podział projektu na produkty i zadania pozwala badać postęp i marżowość na częściach zakresu.
 • Harmonogramowanie – Budowanie harmonogramów w trybie automatycznego przeliczania i uwzględniania zależności.
 • Baseline – Porównywanie aktualnego statusu harmonogramu do wstępnego założenia. Porównywanie postępów w kategoriach: wykonanie godzinowe, koszty, opóźnienie.
 • Zasobowanie – Planowanie zasobów z uwzględnieniem zaangażowania w innych projektach. Rozwiązywanie konfliktów związanych z pick’ami popytu na zasoby.
 • Rejestracja czasu pracy – Wygodne rejestrowanie czasu pracy oraz na zadania i podzadania. Rejestracja postępów w realizacji i informowanie o ilości dostępnych godzin
 • Zarządzanie zadaniami – Zarządzanie zadaniami na poziomie realizacyjnym czyli w granulacji 1-16 godzin.

Finanse:

 • Budżet – Planowanie budżetu projektu wraz z procesem akceptacji oraz procesem przesunięcia środków z kategorii na inną lub zmiany budżetu.
 • Zamówienia – Proces zamówień łączy się z innymi: budżetem, fakturą, kontrolą wykonania. Połączenie umożliwia wykonanie wczesnej kontroli budżetowej.
 • Faktury kosztowe – Prezentacja danych dotyczących kosztów i rejestracja postępów wykonania finansowego.
 • Faktury sprzedażowe – Wystawianie faktur sprzedażowych jest inicjowane w systemie nie wymaga dodatkowej komunikacji z księgowością. Wcześniejsze dodanie faktur umożliwia również predykcję i planowanie przychodów na skalę całego portfela.
 • Gwarancje należytego wykonania – Proces uzyskiwania, nadzorowania i zwalniania gwarancji należytego wykonania pozwala utrzymać kontrolę nad tym obszarem.
 • Kontrola wykonania – Kontrola wykonania finansowego w projekcie pozwala zarządzać cyklicznie kosztami w projekcie.
 • Marżowość – Dzięki kontroli strony kosztowej i przychodowej możliwe jest ciągłe badanie marżowości projektu i wczesne reagowanie na zagrożenia.

Zarządzanie portfelem:

Aby skutecznie zarządzać portfelem projektów należy zbudować system o dobrych fundamentach, umożliwiający szerokie raportowanie i zautomatyzowany proces wstępnej analizy.

Inne:

 • Oferty – Proces ofertowania jest punktem startu projektów. Integracja z tym procesem umożliwia zautomatyzowane a tym samym powtarzalne startowanie projektu.
 • Inicjatywy – Proces inicjatyw umożliwia wstępną kwalifikację i planowanie projekt wewnętrznych Jest wstępem do dobrze przeprowadzonego projektu.
 • Komunikacja – Sprawna komunikacja jest kluczem do sukcesu projektu. Wykorzystanie rozwiązań takich jak Teams pozwala skutecznie zarządzać przepływem informacji.
 • Dokumenty – Gromadzenie zasobów plikowych projektu w sposób systematyczny i uporządkowany. Zapewnienie ciągłego dostępu do zasobów z uwzględnieniem uprawnień dzięki Sharepoint.
 • Umowy – Proces zarządzania umowami pozwala kontrolować dokument na każdym etapie jego cyklu życia od zapotrzebowania po zamknięcie.
 • Zgłoszenia serwisowe – Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi wymaga nie tylko podejścia procesowego ale również powiązania z procesem kontroli wykonania i rejestracja czasu pracy.
 • Czynniki ryzyka – Zarządzanie całym cyklem życia czynnika ryzyka od zgłoszenia po zamknięcie. Oprogramowanie do zarządzania projektami sugeruje też czynniki ryzyka w formie checklisty aby wyłowić nawet takie czynniki które wstępnie nie zostały zidentyfikowane.
 • Raportowanie – Raportowanie w projekcie jest kluczowe. Najczęściej przygotowywane raporty to: portfelowy, statusowy, cash-flow, czynników ryzyka, wykonania i baseline.

Polecają nas Klienci – dziesiątki skutecznych wdrożeń i trwałych relacji zbudowało doświadczony zespół. Każde wdrożenie jest dla nas źródłem udoskonaleń. Zapraszamy do zapoznania się z success stories naszych Klientów.

Mamy kompetencje – Nexpertis jest Premium Partnerem WEBCON co jest gwarancją posiadania kompetencji na wysokim poziomie. Aby uzyskać ten status, odpowiednio liczny zespół konsultantów musi legitymować się szeregiem certyfikatów oraz dużym doświadczeniem wdrożeniowym .