Wartości

Misja

Uzdalniamy ludzi do większych osiągnięć dzięki technologii. Wierzymy, że ludzie powinni się skupiać na kreatywnych i innowacyjnych zadaniach a systemy powinny zapewnić resztę. Technologia jest wdrażana dla ludzi i przez ludzi co jest nowym wymiarem humanizmu.

Wizja

Doskonałe wyniki

Doskonałe wyniki to ostateczny to cel który sobie stawiamy wspólnie rozwijając Nexpertis. Na realizację tego celu składają się wysiłki całego zespołu.

Sukces klientów

Aby osiągnąć doskonałe wyniki musimy regularnie zapewniac sukces (firmowy i osobisty) naszym Klientom, to kluczowy efekt. Jest to jedyny i ostateczny czynnik sprawiający, że będą korzystać z usług Nexpertis.

Świetny zespół

Tylko doskonały zespół, zgrany, kompetentny i skuteczny może zapewnić sukces naszym Klientom. Świetny zespół nie tylko dostarcza efekty ale także jest owładnięty chęcią optymalizacji, adaptuje się do sytuacji i dzieli się wiedzą.

Świetne miejsce do pracy

Świetny zespół może się rozwijać tylko w świetnym miejscu pracy. Nexpertis jest miejscem wspierającym rozwój osobisty i zawodowy. Świetni, wspierający liderzy i zespoły. Atmosfera otwartego dialogu i partnerstwa. Każdy ma wpływ na kształt organizacji.

Przewidywalne projekty

Aby zapewnić świetne miejsce pracy konieczne są nakłady które zapewniają nam zyski z udanych projektów. Przewidywalny projekt kończy się na czas, w budżecie i w zakładanej jakości. Taki projekt napędza Klienta entuzjazmem do dalszych projektów digitalizacyjnych.

Powtarzalna sprzedaż

​​​Dla prowadzenia powtarzalnych projektów kluczowa jest powtarzalna sprzedaż. Zespół sprzedaży skupia się na realizacji zakładanych celów i dobrym przygotowaniu kontraktów (to pierwszy krok do udanego projektu)

Wartości

Eksperci

Nasz zespół to konsultanci nowej generacji. Skupieni są na potrzebach biznesowych i procesach Klienta. Technologia jest rozwiązaniem lecz kluczem jest umiejętność słuchania rozumienia, analizy, najlepszych intencji sprostania potrzebom klienta oraz kompetencje techniczne.

Odpowiedzialność

Przekonanie, że moje działania przynoszą określone konsekwencje i osobiście odpowiadam za efekty. Świadome budowanie zaufania do siebie i zespołu, jakość i rzetelność usług zgodnych z potrzebami Klienta, dotrzymywanie terminów, świadome reagowanie na sytuacje trudne, aby finalnie dostarczyć oczekiwane rozwiązanie.

Współpraca

Świadomość bycia częścią zespołu jako zobowiązanie do współpracy w ramach określonych założeń: szczerość i otwartość, proaktywność, uważność, tolerancja wobec innej perspektywy i zdania, gotowość do merytorycznej dyskusji, wzajemne wspieranie się, szacunek, konstruktywne feedbacki, życzliwość. Realizacja ustalonych kontraktów 5R w zespołach.

Rozwój

Wielowymiarowy rozwój pracownika, zespołu, firmy i Klienta. Skupienie na ciągłym doskonaleniu kompetencji, narzędzi, procesów i wyników.

Efekty

Skuteczność, koncentracja na wyniku i osiąganie zamierzonych celów. Tworzenie z wizją końca i dostarczanie efektu.

Strategia

Optymalizujemy procesy, wdrażamy systemy

Idea Nexpertis polega na unikalnym połączeniu konsultingu i informatyki. Nie jesteśmy softwarehaus'em. Jesteśmy skupieni na procesach biznesowych Klienta a nie tylko na technologii.

Choć końcowym produktem naszych projektów jest wdrożony system, jednak to co kluczowe odbywa się wcześniej, konsulting i optymalizacja procesów biznesowych. Nie pytamy Klienta, czego potrzebuje, raczej podpowiadamy jak ułożyć proces i jakie są standardy rynkowe. W ten sposób unikamy digitalizacji bałaganu.

Rozwiązania wdrażamy w oparciu o sprawdzone systemy. Monitorujemy rynek i stopniowo powiększamy nasze portfolio o kolejne produkty aby dostarczać kompleksowe wsparcie.