Warsztat Digitalizacji

Wdrożenie intranetu w firmie na platformie SharePoint. Budujemy strategie komunikacji i uruchamiamy intranety które są centrum komunikacji i współpracy całej firmy.

Digitalizacja źródłem przewagi

Digitalizacja znacznie zwiększa konkurencyjność organizacji:

one-icon

Zwiększa możliwości

przyspieszenie działania kluczowych procesów biznesowych poprzez ich digitalizację i optymalizację

two-icon

Zmniejsza koszty

automatyzacja powtarzalnych czynności, mniejsze nakłady związane z kosztami operacyjnymi

three-icon

Podnosi jakość

dzięki integracji i automatyzacji wiele czynności jest wykonywanych punktualnie i z mniejszą ilością błędów

four-icon

Zwiększa bezpieczeństwo

przewidywalność procesów, bezpieczeństwo danych i transparentność decyzji dają nowy poziom bezpieczeństwa

Co daje digitalizacja?

Digitalizacja daje zupełnie nowe możliwości prowadzenia działań w wielu obszarach:

Procesy biznesowe – prowadzimy działania w sposób powtarzalny dzięki czemu możemy je mierzyć i optymalizować.

Integracja – automatycznie pobieramy i wysyłamy dane dzięki czemu ograniczamy kosztowną pracę ludzką i zmniejszamy ilość pomyłek.

Automatyzacja – manualne czynności przejmują roboty dzięki czemu ludzie mogą zająć się podejmowaniem dobrych decyzji i skupić się na pracy intelektualnej która buduje wartość i przewagę konkurencyjną firmy.

Komunikacja – łatwa komunikacja z właściwymi osobami i bieżące informowanie właściwych zespołów. Wspólne śledzenie raportów i statusów to także komunikacja.

Bezpieczeństwo – dzięki Data Leak Protection wszystkie dane firmowe są bezpieczne. Zmniejsza się ryzyko utraty danych będących tajemnicą przedsiębiorstwa czy też nieupoważnionego dostępu do danych osobowych.

Współpraca – Współdzielenie plików i wspólne tworzenie dokumentów. Zautomatyzowana akceptacja i opiniowanie niezależnie od miejsca.

Zamów warsztaty

Zainspiruj się do działania obserwując
jak technologia wspiera rozwój biznesu!

Warsztaty

Wspólna analiza prowadzi do przygotowania optymalnego planu transformacji cyfrowej organizacji.

Analiza potrzeb – Przegląd środowiska informatycznego w firmie i inwentaryzacja posiadanych rozwiązań w kontekście potrzeb biznesowych. Warsztat z zespołem pozwala ustalić potrzeby i prezentacja dostępnych rozwiązań aby ustalić potencjał.

Szybkie zwycięstwa – analiza i wspólny warsztaty którego celem jest ustalenie jakie cele można osiągnąć niskimi nakładami i wciągu kilku tygodni.

Strategia digitalizacji – długofalowy plan obejmujący zmiany organizacyjne i informatyczne.

Masz pytania?

Chciałbyś dowiedzieć się więcej?
Chciałbyś poznać praktyczne wdrożenia?

Warsztaty w praktyce

To profesjonalna analiza i ocena środowiska IT dostarczona przez Partnera i wykonana przy użyciu nowoczesnych dedykowanych narzędzi analitycznych. Analiza zapewnia Organizacjom pełną perspektywę ich środowiska i rekomendacje dotyczące dostępnych rozwiązań z ich architekturą włącznie.

Warsztaty dzielimy na 4 fazy:

Analiza i ocena

 • Zebranie dokładnych danych ze środowiska IT
 • Przedstawienie stanu bieżącego zasobów środowiska IT
 • Ocena  infrastruktury w stosunku do założonych celów Organizacji

Dobór idealnego rozwiązania

 • Przegląd zebranych danych  w celu dostosowania najlepszej dla Organizacji ścieżki wprowadzenia zmian
 • Rekomendacje wdrożenia wybranych rozwiązań w infrastrukturze
 • Zidentyfikowanie priorytetowych rozwiązań do wdrożenia

Migracja

 • Opracowanie architektury rozwiązań
 • Opracowanie planu migracji
 • Określenie priorytetowych obszarów do migracji
 • Poznanie kosztów i korzyści płynących z migracji

Optymalizacja

 • Analiza efektywności pracy wdrożonych rozwiązań
 • Monitorowanie postępów
 • Parametryzacja pracy rozwiązań
 • Określenie parametrów sukcesu

Kwestie organizacyjne

 • Maksymalny czas warsztatu – 2 dni robocze. Rekomendujemy spotkania po 2-3H.
 • Forma spotkania – onsite/online
 • Przesłanie informacji dotyczące – aktualnie posiadanych systemów oraz wielkość organizacji