Wdrożenie Teams

Wdrożenie Teams

Wykorzystaj Teams aby komunikować się w organizacji na zupełnie nowym poziomie.
Pozwól zespołom skoncentrować się na projektach i współpracy.

Dlaczego Teams?

Teams to zupełnie nowe podejście do współpracy.

Komunikacja – łatwe konferencje audio i video. Szybkie organizowanie spotkań wewnątrz i zewnątrz firmowych. Wspólne śledzenie raportów, plików i bibliotek dokumentów.

Koncentracja na projektach – konstrukcja platformy sprawia, ze w naturalny sposób zespół koncentruje się na tym co jest do zrobienia a nie na responsywnym odpowiadaniu na maile.

Kultura dzielenia się informacją – Teams pobudza użytkowników do dzielenia się zasobami i informacjami tak aby wszyscy w zespole byli powiadamiani na bieżąco o zachodzących zmianach

Digital workspace – system udostępnia ujednolicony panel integrujący aplikacje zewnętrzne, dzięki czemu otrzymujemy jedno miejsce komunikacji, pozyskiwania wiedzy i obsłógi procesów biznesowych.

Dlaczego Office 365

Wspiera komunikację.
Ułatwia dzielenie się wiedzą i plikami.
Jest centrum współpracy zespołu.
Udostępnia zaawansowane rozwiązania biznesowe.

Dlaczego Nexpertis?

Budujemy strategie komunikacji – aby odnieść pełną korzyść z wdrożenia i wpisać się w aktualne i przyszłe potrzeby organizacji. Tu nie chodzi tylko o zainstalowanie rozwiązania lecz o zmianę kultury komunikacji.

Kompleksowa oferta – wspieramy w całym procesie wdrożenia, uruchamiamy dodatkowe aplikacje aby zaspokoić różnorodne potrzeby.

Posiadamy wysokie kompetencje – jesteśmy partnerem Microsoft i koncentrujemy się na technologiach z domeny Office 365.

Polecają nas Klienci – wykonaliśmy wiele wdrożeń w obszarze komunikacji i digital workspace.

Zamów wstępną analizę

Przeanalizujemy sytuację w organizacji i potrzeby aby
podpowiedzieć jak najlepiej wdrożyć Teams.
Pokażemy przykłady udanych wdrożeń.

Proces wdrożenia

Analiza potrzeb – analizujemy sytuację w organizacji aby ustalić jakie potrzeby da się zaadresować szybko a które w dalszej kolejności. Podpowiadamy jak wykorzystać Teams w połączeniu z innymi technologiami.

Strategia komunkacji – pomagamy zbudować spójny plan komunikacji który zapewnia długofalowe korzyści. Celem jest gruntowna zmiana kultury komunikacji.

Warsztaty dla entuzjastów – spośród pracowników wybieramy grupę “early adopters” aby w trybie warsztatowym przeszkolić ich i od razu skonfigurować Teams. Ich entuzjazm jest potrzebny dla lepszej adopcji rozwiązania w organizacji.

Roll-out – uruchamiamy Teams w całej organizacji i pozwalamy swobodnie rozwijać się adopcją nowychmożliwościami.

Szkolenia – szkolimy cały zespół aby ujednolicić kompetencje, dla większych zespołów wykonujemy szkolenia “train the trainers”

Powiązane produkty

SharePoint – rozwiązanie portalowe z domeny Office 365. Pozwala budować intranety i bazy wiedzy. Doskonale uzupełnia Teams.

Power BI – jedno z najlepszych na świecie rozwiązań BI. Można je osadzać w kartach Teams dzięki czemu wspólne śledzenie raportów jest jeszcze łatwiejsze.

WEBCON – platforma procesów biznesowych klas low-code, doskonale integruje się z Teams dzięki czemu w jednym narzędziu otrzymujemy również procesy.

Power Platform – doskonałe narzędzie z domeny Office 365 pozwala automatyzować procesy i akcje.

Project – świetna platforma do zarzadzania projektami, umożliwia zaawansowane zarządzanie harmonogramami, zasobami i dokumentacją