PFR

SharePoint

SOP dla Pomorskiego Funduszu Rozwoju

System Obsługi Pośredników to kluczowe rozwiązanie pozwalające na operacyjną komunikację między pośrednikami, a PFR. System umożliwia szybkie składanie i walidację raportów, co znacznie podnosi sprawność operacyjną organizacji.

Wdrożenie i utrzymanie systemu finansowego

Wykorzystanie rozwiązania Microsoft SharePoint we wdrożeniu systemu finansowego pozwoliło na szybkie uruchomienie bardzo rozbudowanej usługi. Wdrożenie okazało się pionierskie: jest to pierwsza taka usługa prowadzona poza Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

O Kliencie

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. powstał z Inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego. Celem działalności Spółki jest zarządzanie środkami finansowymi w obszarze wsparcia rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw oraz obszarów miejskich na terenie województwa pomorskiego, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do finansowania. Oferowane przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. środki finansowe pochodzą w szczególności z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej.

Podstawowe parametry

PFR

Klient

Finanse

ilość użytkowników

Wszyscy użytkownicy domeny

mies.
Czas wdrożenia

Szybkie wdrożenie

%
Zmigrowanych danych

Pełna migracja

Rozpoczęcie współpracy

Utrzymanie i ciągły rozwój

PFR

Klient

Finanse

ilość użytkowników

Wszyscy użytkownicy domeny

mies.
Czas wdrożenia

Szybkie wdrożenie

%
Zmigrowanych danych

Pełna migracja

Rozpoczęcie współpracy

Utrzymanie i ciągły rozwój

Cel wdrożenia

  1. Szybkie wdrożenie nowoczesnego rozwiązania z zachowaniem ciągłości biznesowej świadczonych usług
  2. Optymalizacja procesu obsługi pośredników
  3. Zapewnienie wysokiej dostępności systemu i ciągły rozwój

Opinia zespołu Klienta

Uporządkowanie danych w tak szybkim czasie było możliwe dzięki dogłębnej wiedzy dostawcy na temat skomplikowanej specyfiki działania Funduszu oraz zastosowaniu sprawdzonych narzędzi firmy Microsoft
Grażyna Jarosz
Dyrektor ds. instrumentów inżynierii finansowej PFR

Zakres projektu

Projekt i wdrożenie systemu

Zastosowanie znanej i sprawdzonej technologii SharePoint umożliwiło szybkie zaprojektowanie i wdrożenie wszystkich niezbędnych funkcjonalności. W ciągu czterech miesięcy prac przygotowany został kompleksowy projekt rozwiązania oraz wykonany i uruchomiony system.

Migracja danych

Jednym z większych wyzwań projektowych była migracja danych. Dane zgromadzone przed wdrożeniem systemu były utrzymywane niespójnie, bez niezbędnych mechanizmów kontroli. Relacyjny model danych został przebudowany i znacznie doprecyzowany. Zbudowano szereg mechanizmów walidujących, co umożliwiło częściowo automatyczne zwiększenie jakości danych. Dzięki tym zabiegom nawet dane historyczne są kompletne i spójne.

Mechanizm raportowania przez Pośredników

Mechanizm umożliwia raportowanie danych na temat budowy portfela Klientów, a potem realizacji produktów finansowych w cyklach miesięcznych i kwartalnych. Zastosowane rozwiązania umożliwiają wydajniejszą pracę Pośredników.

Mechanizm kontroli produktów finansowych

Funkcjonalności finansowe umożliwiają weryfikację raportów i kontrolę ich poprawności. Dotyczy to zarówno poszczególnych raportów jak i całościowego podejścia do portfela produktów na przykład do pożyczek.

Mechanizm zarządzania windykacją

Mechanizm pozwala na prowadzenie pełnego raportowania windykacji. Funkcjonalność jest też źródłem danych do dalszej oceny portfela.

Utrzymanie i SLA

Cykliczne kontrole infrastruktury oraz działania prewencyjne pozwalają ograniczyć liczbę interwencji do minimum. Architektura systemu oraz procedury utrzymaniowe realizowane przez Nexpertis zapewniają ciągłość biznesową oraz jego wysoką dostępność.

Ciągły rozwój

System jest ciągle rozwijany oraz optymalizowany. W miarę rozwoju organizacji wprowadzane są nowe produkty oraz udogodnienia dla użytkowników.

Szkolenia i e-lerning

W ramach wdrożenia przeprowadzono liczne szkolenia. Przygotowano również serię filmów instruktażowych, które pozwalają na samodzielne szkolenie Pośredników.

Wykorzystane technologie