Kancelaria Poczty Przychodzącej

Elektroniczna kancelaria obsługująca pocztę przychodzącą, umożliwia digitalizację całego procesu obiegu poczty papierowej wpływającej do organizacji. Dzięki temu czynności z nim związane zamieniają się w ciąg powtarzalnych, usystematyzowanych akcji, co powoduje wzrost wydajności, a co za tym idzie konkurencyjności firmy. Dodatkowo zwiększa to poziom bezpieczeństwa związanego z dostępem do danych wrażliwych.

Korzyści

sekund

średnio, zajmuje znalezienie dowolnego

sztuk

zaginionych przesyłek

minut

zaoszczędzisz na każdej przesyłce

sekund

średnio zajmuje dekretacja pisma

Więcej korzyści

Szybkość obsługi
Wzrasta dzięki zautomatyzowanemu dekretowaniu i ujednoliconemu procesowi.
Brak zgubionych dokumentów
Wszystkie dokumenty są skanowane, dzięki czemu oryginały mogą zostać bezpiecznie zdeponowane w archiwum.
Szybkie wyszukiwanie dokumentów
Dzięki systemowi OCR wykorzystywanemu w ramach procesu, możliwe staje się wyszukiwanie konkretnych treści zawartych w zeskanowanych dokumentach.
Dostęp do dokumentów
Z każdego miejsca, za pomocą przeglądarki internetowej lub dedykowanej aplikacji mobilnej.
Optymalizacja procesu
Dzięki wykorzystaniu elastycznych, „zwinnych” technologii możliwe jest szybkie udoskonalanie procesu związane z zebranymi doświadczeniami.
Bezpieczeństwo „by design”
Dzięki systemowi uprawnień, zbieraniu informacji o czynnościach wykonywanych na procesach i dokumentach, uzyskujemy możliwość sprostania wyzwaniom związanym z ochroną danych wrażliwych stawianych przez normy branżowe (ISO, HIIPA), czy też regulacje unijne (GDPR/RODO).

Przebieg procesu

Rejestracja
Przyjęcie korespondencji i wprowadzenie podstawowych informacji opisujących przesyłkę.
Digitalizacja (skanowanie)
Obejmuje naklejenie kodu kreskowego na przesyłkę i jej skanowanie. Następnie w procesie OCR na dokument nakładana jest warstwa tekstowa, która umożliwia automatyzację indeksowania oraz wyszukiwanie w treści dokumentu.
Dekretacja
Wyznaczanie odpowiedzialnych za sprawę związaną z korespondencją zgodnie z ustalonym procesem, który przebiega bazując na strukturze organizacyjnej i słownikach.
Obsługa
W zależności od przebiegu procesu uprawniony użytkownik może uruchomić nowy obieg bezpośrednio z poziomu klienta poczty elektronicznej (Outlook) lub odpowiednie reguły mogą wyzwalać inne procesy (np. zamówienie bądź reklamację) bazując na zdefiniowanej składni wiadomości e-mail.
Archiwizacja
Gdy sprawa związana z korespondencją została zamknięta, zostaje zarchiwizowana w taki sposób, by była łatwo odszukana i przywrócona z archiwum.

Ciekawe funkcjonalności

Przyśpieszenie dekretacji dokumentów
Umożliwiają zesłownikowane typy korespondencji oraz wykorzystanie struktury organizacyjnej do właściwego przypisania właściciela.
Monitorowanie czasu obsługi poczty
Zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu powiadomień i eskalacji co pozwala skrócić czas obsługi sprawy, oraz dotrzymać terminów wynikających z regulacji wewnętrznych jak i zewnętrznych.
Poczta dla Zarządu lub działu HR
W celu zapewnieniu bezpieczeństwa danych wrażliwych, tego rodzaju korespondencja jest przekazywana bez otwierania, jedynie z rejestracją przesyłki.
Potwierdzania odbioru korespondencji
Każdorazowo jeżeli pracownik zabiera z kancelarii oryginalne dokumenty potwierdza ten fakt np. z wykorzystaniem podpisu biometrycznego i tabletu.

Integracja

Poczta wychodząca
W ramach systemu możliwe jest uruchomienie procesu obsługującego pocztę wychodzącą: „Odpowiedz” bezpośrednio z poziomu obsługi poczty przychodzącej. Dzięki temu etap obejmujący wprowadzenie adresu nadawcy i odbiorcy oraz wygenerowanie szablonu pisma zostanie wykonany automatycznie.
Słowniki
Korespondencja może być opisywana za pomocą wymiarów finansowych pobieranych ze słownika lub bezpośrednio z systemu ERP.
Archiwum korespondencji
Oryginały dokumentów po zapakowaniu w pudła archiwizacyjne i wskanowaniu do systemu numeru identyfikującego kartonu oraz teczki, przekazywane są do zewnętrznego archiwum lub do wewnętrznej komórki organizacyjnej. Dzięki integracji z systemem dostawcy usługi archiwizacji, możliwe jest zamówienie wypożyczenia oryginału bezpośrednio z poziomu aplikacji.
Struktura organizacyjna
Dzięki oparciu procesu o strukturę organizacyjną zmiany personalne nie mają wpływu na działanie procesu.

Raporty

Dzięki wykorzystaniu wizualnych narzędzi Business Inteligence, raporty są tworzone pod indywidualne potrzeby Klienta w sposób szybki, umożliwiający późniejszą łatwą modyfikację. Standardowo rozwiązanie dostarczane jest z kilkoma predefiniowanymi kwerendami:

  • Moje zadanie w korespondencji przychodzącej
  • Cała korespondencja
  • Cała korespondencja w obiegu
  • Korespondencja oczekująca na odbiór

 

Produkty

Success Stories