Jak zarządzać pracą hybrydową?

Aktywne zarządzanie pracą hybrydową jest niezwykle ważne, szczególnie w organizacjach zatrudniających dużą liczbę pracowników biurowych. Chcemy zapewnić im dostęp do biura, ale też możliwość pracy z domu, a równocześnie – móc zarządzać wszelkimi zasobami. Jak skutecznie to robić?

Korzyści z aktywnego zarządzania pracą hybrydową:

 • dawanie pracownikom możliwości regularnych spotkań z członkami swojego zespołu,
 • zachowanie poczucia łączności z organizacją,
 • monitorowanie i zarządzanie zasobami – nie tylko zasobami ludzkimi, ale też przestrzenią biurową (biurka, komputery, stacje dokujące),
 • zachowanie poczucia łączności i ciągłości biznesowej,
 • porządek, harmonia i wydajna praca.

Z jakich elementów składa się zarządzanie pracą hybrydową?

 • proces grafik – obejmuje podprocesy na każdy dzień pracy. Składają się one z kilku kroków: uruchomienie procesu, oczekiwanie na zaplanowanie pracy (z domu, z biura, wyjazdu służbowego itd.), dzień pracy – po kliknięciu “check in” rozpoczyna się dzień pracy, który po 8 godzinach przechodzi do archiwum,
 • proces integruje się z innymi procesami: lokalizacji, biurek z konfiguracją sprzętową, z procesem zespół, środek trwały, urlop, delegacja itd.,
 • automatyczne generowanie listy obecności,
 • proces: gotowość do pracy hybrydowej – ankietowy, umożliwia sprawdzenie, na ile pracownik jest gotowy do pracy pod względem sprzętowym.

Grafik pracy – funkcjonalności procesu:

 • planowanie pracy indywidualnie i zespołowo,
 • planowanie dni w biurze i home office,
 • zarządzanie grafikami zespołów,
 • raporty statusowe.

Grafik pracy – możliwe integracje z procesami:

 • profil stanowiska
 • środek trwały
 • umowa
 • ocena
 • gotowość do home office
 • eTeczka
 • ERP/system kadrowo-płacowy
 • Active Directory

Kluczowe funkcjonalności zarządzania pracą hybrydową:

 • aktywne planowanie spotkań całego zespołu,
 • szybki dostęp do informacji, gdzie znajduje się dany pracownik,
 • automatyczne generowanie listy obecności,
 • rezerwacja biurek,
 • zarządzanie salami konferencyjnymi i innymi zasobami.

Success Stories