Jak poradzić sobie z zadaniami związanymi z przyjęciem nowego pracownika?

Proces rekrutacji nowych pracowników wymaga szeregu działań ze strony osób starających się o pracę, jak i ze strony organizacji. W jaki sposób nie utonąć w gąszczu zadań związanych z tym procesem?

Proces Joiner – dlaczego jest potrzebny?

Joiner gwarantuje automatyzację znacznej części zadań, które mamy do wykonania. Nie musimy się zastanawiać, jakie formularze muszą wypełnić nowe osoby czy jakie badania lekarskie wykonać – korzystamy po prostu z podpowiedzi systemu. Standardową listę zadań do wykonania możemy dowolnie konfigurować, dodając lub odejmując kolejne zagadnienia.

Zachowujemy w ten sposób spokój i harmonię, działamy przewidywalnie, nie zastanawiamy się, co wykonać w kolejnym kroku. Monitorujemy postęp zadań, widzimy, kto jest za nie odpowiedzialny, możemy podjąć komunikację – zarówno wewnątrz organizacji, jak i z osobą, która stara się o pracę. Znika ryzyko niewywiązania się z deadline’ów czy uchybień w procesie rekrutacji.

Jak wygląda proces Joiner?

Po pierwsze, zaczynamy od wystartowania procesu, co może odbywać się automatycznie z procesu Wakat. Wybieramy jednego bądź kilku pracowników, którzy objęci zostaną Joinerem. W drugim kroku konfigurujemy przyjęcie, to znaczy usuwamy lub dodajemy zadania związane z danym stanowiskiem. Po akceptacji proces rozpoczyna się, a my możemy go monitorować na każdym etapie.

Proces dzieli się na dwa etapy: do momentu rozpoczęcia pierwszego dnia w pracy i w momencie, kiedy rozpoczynamy onboarding. W jego ramach możemy utworzyć podprocesy takie jak:

 • odebranie badań lekarskich,
 • zorganizowanie szkolenia BHP,
 • zapotrzebowanie na sprzęt, w zależności od zaszeregowania danego stanowiska (komputer, telefon, samochód…),
 • rozmowy rozwojowe,
 • zapotrzebowanie na szkolenia,
 • utworzenie profilu pracownika,
 • utworzenie eTeczki pracownika, w której gromadzić i archiwizować będziemy wszystkie umowy, dokumenty, zaświadczenia itd.

proces joiner

Joiner w praktyce

Kiedy rozpoczynamy proces przyjęcia, otrzymujemy standardową listę zadań, którą konfigurujemy w zależności od potrzeb. Po dostosowaniu szablonu akceptujemy go, dodajemy podzadania i termin realizacji. Manager może śledzić postęp realizacji zadań,  a wszystkie osoby zaangażowane w proces mogą się ze sobą komunikować.

Najważniejsze funkcjonalności procesu to zatem:

 • standardowa lista zadań do wykonania, którą możemy dostosować do własnych potrzeb,
 • standaryzowane zamówienia na sprzęt niezbędny na danym stanowisku pracy,
 • monitorowanie zadań w procesie przyjęcia i onboardingu,
 • gwarancja, że wszystko zostanie wykonane na czas.

Success Stories