Jak łączyć silosy i angażować całą organizację?

Aby skutecznie zarządzać projektami w organizacji, nie wystarczy skupić się tylko na kwestii realizacji. Konieczne jest szersze spojrzenie na wszystkich interesariuszy projektu. Trzeba odpowiednio włączać ich w ten proces. W jaki sposób?

Architektura silosowa – wyzwania:

 • chaos komunikacyjny
 • przepisywanie danych
 • niejednorodne podejście do realizacji zadań
 • brak całościowego podejścia
 • brak kros-platformowego procesu biznesowego

System nie zastąpi odpowiedniej kultury biznesowej i determinacji we wdrażaniu projektów!

Czego w związku z tym potrzebujemy?

 • nadprocesu biznesowego, łączącego główne kroki procesu zarządzania
 • szybkich modyfikacji w systemie i szybkiego reagowania na potrzeby
 • sprawnych integracji
 • przekrojowego raportowania
 • narzędzi do wydajnej komunikacji i prezentacji zagregowanych danych

Potrzebne narzędzia:

 • Webcon
 • Power BI
 • Office 365
 • UiPath

 Webcon jako narzędzie do tworzenia nadprocesu biznesowego:

 • platforma low-code umożliwiająca szybkie budowanie i rozbudowywanie procesów
 • umożliwia łączenie zadań w konkretne sekwencje, łatwe zarządzanie dokumentami i integrowanie z systemami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi
 • umożliwia budowanie dowolnych nadprocesów firmowych
 • umożliwia integrację z różnymi silosami firmowymi
 • tworzy logiki biznesowe i automatyzacje
 • zapewnia odpowiednią komunikację między różnymi zespołami
 • w połączeniu z innymi narzędziami pozwala na kompleksowe podejście do całego procesu

Success Stories