Link4

Intranet, wnioski urlopowe i ocena pracownicza

Intranet w Link4

Szybkie wdrożenie intranetu pozwoliło polepszyć wewnętrzną komunikację i dostęp do niezbędnych informacji. Uruchomienie procesów oceny pracowniczej i wniosków urlopowych pozwoliło na znaczne oszczędności.

Wdrożenie Intranetu w Link4

Intranet w Link4 to nie tylko narzędzie komunikacji, ale również przestrzeń współpracy i dzielenia się wiedzą i zasobami. Podczas wdrożenia zwróciliśmy uwagę, aby dostarczyć najbardziej poszukiwane funkcjonalności przy jednoczesnym zachowaniu intuicyjności i przejrzystości interfejsu użytkownika.

Podstawowe parametry

Link4

Klient

Ubezpieczenia

ilość użytkowników

Wszyscy użytkownicy domeny

mies.
Czas wdrożenia

Szybkie wdrożenie

%
Bezpieczeństwa

Instytucja finansowa

Rozpoczęcie współpracy

Utrzymanie i ciągły rozwój

Link4

Klient

Ubezpieczenia

ilość użytkowników

Wszyscy użytkownicy domeny

mies.
Czas wdrożenia

Szybkie wdrożenie

%
Bezpieczeństwa

Instytucja finansowa

Rozpoczęcie współpracy

Utrzymanie i ciągły rozwój

Cel wdrożenia

  • Udoskonalenie komunikacji wewnątrz firmowej
  • Uproszczenie dostępu do wiedzy i zasobów
  • Automatyzacja procesu absencji i oceny pracowniczej

Opinia zespołu Klienta

Zespół Nexpertis wykazał się elastycznością, zaangażowaniem i profesjonalizmem podczas wdrożenia.
Polecam współpracę z Nexpertis!
Marcin Wilczyński
Dyrektor do spraw zarządzania zmianą - Biuro Wsparcia Projektów

Zakres projektu

Architektura informacji

Analizę potrzeb przeprowadzono przez wybór i opis person połączoną z ustaleniem celów biznesowych organizacji związanych z wdrożeniem rozwiązania.

Migracja z treści

W ramach projektu przeprowadzono inwentaryzacje istniejących treści oraz ich import do docelowego portalu.

Absencje

Obieg często nazywany wnioskiem urlopowym służy kilku celom: akceptacji nieobecności pracowników, kontroli ilości wykorzystanego urlopu, wcześniejszemu powiadamianiu zespołu o nadchodzącej nieobecności.

Ocena pracownicza

Mechanizm wspiera ogólnofirmowy proces oceny i wyznaczania celów pracownikom. Obejmuje przydzielenie zadań, formularz oceny i raport o postępie procesu w całej organizacji.

Forum

Mechanizm pozwalający prowadzić konwersacje i komentować artykuły.

Baza wiedzy o produktach

Funkcjonalność pozwala na szybkie dotarcie do podstawowych informacji o produktach Link4.

Szkolenia

Ważną częścią projektu były szkolenia administratorów biznesowych i technicznych prowadzone przez trenerów firmy Nexpertis.

Projekt graficzny

Projekt graficzny został stworzony na podstawie architektury informacji oraz identyfikacji wizualnej Klienta. Szybka realizacja projektu została osiągnięta także dzięki głębokiemu zrozumieniu zależności technicznych przez grafika.

Książka adresowa

Jedną z najbardziej poszukiwanych przez użytkowników funkcjonalności jest książka adresowa. Dzięki integracji z Acive Directory dane są automatycznie aktualizowane.

Strony działów

Witryny działów pozwalają osiągnąć dwa cele: udostępnić dane i kontakty beneficjatom pracy poszczególnych działów oraz zapewnić przestrzeń współpracy i współdzielenia zasobów dla pracowników działu.

Artykuły i newsy

Materiały są publikowane na witrynach działów. Wybrane artykuły awansują na pierwsza stronę jako najbardziej interesujące. Najważniejsze artykuły można wyróżnić grafiką na sliderze.

Przydatne aplikacje

Jest to komponent grupujący linki do wszystkich często używanych aplikacji w organizacji, zapewniając szybki dostęp do nich pracownikom.

Biblioteka dokumentów

Wykorzystywana jako narzędzie do udostępniania zasobów takich jak informacja o zasadach identyfikacji wizualnej firmy, wzory dokumentów etc. Aby zapewnić aktualność gromadzonych informacji wprowadzono workflow wspierające proces ich aktualizacji.

Wykorzystane technologie