Digital workplace: jak zintegrować przestrzeń pracy dla rozproszonych zespołów

Koncepcja Digital workplace to odpowiedź na wyzwania, przed jakimi stoją współczesne organizacje.  Pozwala zaoszczędzić czas, lepiej się komunikować i uniknąć frustracji. Przekonaj się, dlaczego idea wspólnego pulpitu dla rozproszonych zespołów jest tak ważna.

Pułapki nieefektywnej komunikacji

Brak wspólnego pulpitu w organizacji wiąże się z:

 • gromadzeniem potrzebnych linków na listach w przeglądarce, co może komplikować realizację zadań,
 • poczuciem braku łączności z całą organizacją – pracownicy muszą pisać maile do odpowiednich działów, czekać kilka dni na odpowiedź, zamiast zajrzeć do dedykowanej im bazy wiedzy,
 • brakiem przestrzeni, by aktywnie reagować na wyzwania, rozwiązywać problemy czy radzić sobie z kryzysami,
 • poczuciem chaosu, frustracji i niemożności dotarcia do podstawowych informacji.

Koncepcja Digital workplace

 • Projekt wywodzący się z intranetu, pozwalający na zorganizowanie jednego, wspólnego dla wszystkich pulpitu, gromadzącego potrzebne aplikacje.
 • Łączy w sobie bazę wiedzy, sprawną komunikację i procesy biznesowe, czyli wszystko, na czym bazuje każda organizacja.
 • Daje poczucie ładu, harmonii, pozwala na sprawną komunikację i oszczędność czasu.

Wykorzystanie do tego aplikacji Microsoft Teams pozwala na:

 • stworzenie przejrzystego walla tekstowego,
 • promocję treści z intranetu,
 • podgląd do kalendarium organizacji czy galerii,
 • sprawne dzielenie się plikami, które w większości nie są prywatne i wymagają wglądu innych członków zespołu,
 • dostęp do wszystkich aplikacji, baz wiedzy,
 • sprawdzanie celów rozwojowych, grafików pracy hybrydowej, wniosków urlopowych,
 • wgląd do aktualnie trwających procesów,
 • komunikowanie się z działem prawnym.

Webcon BPS – platforma do budowania procesów biznesowych

Dzięki Webcon BPS możemy:

 • tworzyć obieg dokumentów i aplikacji low-code,
 • integrować się z zewnętrznymi systemami,
 • automatyzować zadania,
 • zarządzać dokumentami.

Wszystkie procesy sprawiają, że jesteśmy w stanie w jednym wirtualnym pulpicie połączyć organizację procesów biznesowych, wiedzę i komunikację.

Na zakończenie warto się zastanowić nad tym, czym intranet jest współcześnie. To portal, dzięki któremu ciągle jesteśmy w łączności z organizacją. Zapewnia nam aktualne informacje i wzmacnia się dzięki połączeniu go z Teamsami.

Success Stories