UMWP

UMWP

Obieg wniosków na silniku Nintex

Obieg wniosków o dotacje UE

Sprawne zarządzenie oceną setek wniosków wymaga podejścia procesowego. Powtarzalność czynności pozwala na kontrolę i optymalizację procesu. Dzięki automatyzacji znacznie zmniejszono ilość błędów zarówno edytorskich jak i merytorycznych.

O Kliencie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego jako podmiot samorządowy świadczy wiele usług dla lokalnej społeczności. W ramach prowadzonej działalności prowadzi dystrybucję środków UE.

Podstawowe parametry

UMWP

Klient

Urząd

0

Użytkowników

Wszyscy użytkownicy zaangażowani w proces

0

Czas wdrożenia

Analiza i wdrożenie

0

Procesów

Skomplikowana logika biznesowa

0

Rozpoczęcie współpracy

Ciągłe utrzymanie i rozwój

Cel wdrożenia

  1. Zapewnienie realizacji zadań związanych z wnioskami w zakładanym czasie
  2. Zmniejszenie ilości błędów
  3. Obniżenie pracochłonności w ocenie wniosków

 

Opinie zespołu Klienta

Wdrożenie procesów odbyło się z dużym zaangażowaniem dostawcy.
Mogę polecić współpracę z zespołem Nexpertis.
UMWP
Tomasz Berbeć

Zakres projektu

Generowanie dokumentówFunkcjonalność generowania dokumentów znacznie obniżyła ilość błędów i korekt w procesie. Dzięki wykorzystaniu szablonów, uzyskano znaczne podwyższenie jakości merytorycznej pism i obniżono pracochłonność procesu. Automatyzacja nie wykluczyła możliwości wprowadzania ręcznych korekt w dokumentach.
SzkoleniaProgram szkoleń obejmował zarówno przygotowanie pracowników do tworzenia procesów, pracę przy rozwiązaniu jak i administrację systemem.
IntegracjaZakres projektu obejmował integrację z Generatorem formularzy oraz systemem centralnym SL 2014.
Procesy oceny wnioskówW ramach projektu wdrożono pięć głównych procesów oraz kilkadziesiąt podprocesów w tym: Weryfikację wymogów formalnych, Ocenę formalną, Ocenę merytoryczną, Kontrolę exante, Kontrolę expost.
Analiza i projektW ramach analizy przygotowano karty procesów oraz prototypy. Na tej podstawie Klient mógł zaakceptować dokumentację, która posłużyła jako podstawa do przeprowadzenia testów.

Wykorzystane technologie