SharePoint

Co to jest SharePoint?

SharePoint
Twój mobilny, inteligentny intranet.

Wyróżniki

SharePoint jest jak scyzoryk szwajcarski, ma mnóstwo przydatnych funkcjonalności i można go wykorzystać na różne sposoby.

0

Ciągłość biznesowa rozwiązania Office 365

0

Ciągłość biznesowa rozwiązania Office 365

0

Ciągłość biznesowa rozwiązania Office 365

0

Ciągłość biznesowa rozwiązania Office 365

0

Ciągłość biznesowa rozwiązania Office 365

Biznesowe zastosowania SharePoint

Intranet

Główny portal komunikacyjny w organizacji. Pozwala na komunikacje firma-pracownik i udostępnia wszystkie niezbędne do pracy narzędzia i informacje. Optymalizuje pracę i zwiększa kulturę organizacyjną.

Extranet

Portal dla współpracowników i Klientów wspiera realizację procesów obsługi i komunikację. SharePoint może być wykorzystany jako portal self-service.

SharePoint - Nexpertis

Organizacja zespołów

SharePoint zawiera wbudowane witryny zespołów, które wspierają współpracę na różne sposoby: umożliwiają współtworzenie plików, współdzielenie kalendarzy, tworzenie grup mailingowych i budowanie stron WiKi.

Organizacja raportów

Gdy w organizacji wykorzystywane są różne technologie raportowania potrzebne jest jedno miejsce na zgromadzenie wszystkich raportów. SharePoint świetnie się do tego nadaje.

Aplikacje biznesowe

Każda organizacja potrzebuje ich dziesiątki. SharePoint pozwala tworzyć aplikacje biznesowe osadzone na jednej platformie, które są łatwe we wzajemnej integracji. Wprowadza to dodatkowe bezpieczeństwo i obniża koszty utrzymania.

Organizacja projektów

Witryny projektów to strony gromadzące wszystkie informacje na temat określonego projektu. Dzięki listom zadań można zarządzać pojedynczym projektem, a wykorzystując Project Server zarządzać zasobami na wielu projektach, czy też całym ich portfelem.

Praca zdalna i dostęp mobilny

Gdy pracownicy spędzają dużo czasu poza biurem potrzebna jest sprawna platforma współpracy. SharePoint jest dostępny z każdego miejsca również dzięki aplikacji mobilnej.

Angażowanie użytkowników

To jedno z największych wyzwań współczesnych organizacji. Dzięki palecie gotowych rozwiązań można skutecznie wciągnąć pracowników w integrację i zbudować kulturę dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Funkcjonlaności

Witryny

Strony internetowe, które są budowane z szablonów. Witryny często zawierają już gotowe funkcjonalności biznesowe jak listy, czy biblioteki plików. Wiele szablonów jest dostępnych na start: witryny zespołów, organizacji, projektów, czy WiKi.

Wyszukiwanie

SharePoint udostępnia bardzo zaawansowane narzędzia wyszukiwania. Dzięki nim odnajdziesz nie tylko artykuły, czy pliki, ale nawet komentarze i raporty na dany temat.

SharePoint - Nexpertis
SharePoint - Nexpertis

Workflow

Mechanizm budowania obiegów pracy pozwala optymalizować codzienna pracę zespołu. Zadania takie jak informowanie o nowym pliku, czy akceptacja wpisu na liście mogą być zrealizowane dzięki obiegom.

Listy

Małe aplikacje pozwalające gromadzić dane strukturalne. Można powiedzieć, że jest to rodzaj relacyjnej bazy danych, którą można budować samodzielnie bez wiedzy informatycznej. Świetnie się sprawdza, gdy trzeba zinwentaryzować sprzęt komputerowy lub zebrać kontakty na wyjazd integracyjny.

Biblioteka plików

Dzięki zastosowaniu OneDrive biblioteki plików są nie tylko miejscami składowania zasobów sieciowych, ale przede wszystkim kooperacji. Zamiast wysłać plik, nad którym pracujesz pocztą elektroniczną możesz go udostępnić wraz z możliwością równoległej pracy w czasie rzeczywistym. Dzięki wersjonowaniu zachowujesz pełną kontrolę nad zmianami wprowadzanymi przez redagujące dokument osoby. W każdej chwili możliwe jest też udostępnienie efektów prac innym osobom w organizacji i poza nią bez potrzeby używania poczty elektronicznej.

Sklep aplikacji

Udostępnia setki gotowych aplikacji biznesowych, które łatwo uruchomić dla całej organizacji, bez potrzeby budowania rozwiązania od zera.

SharePoint - Nexpertis

Zintegrowany z różnymi narzędziami

SharePoint można łatwo wzbogacić o dodatkowe funkcjonalności wykorzystując inne sprawdzone rozwiania.
Poznaj niektóre z nich:

SharePoint - Nexpertis
OneDrive
OneDrivePlatforma wymiany plików dostępna w Office 365. Ten sam mechanizm jest wykorzystany w bibliotece plików.
SharePoint - Nexpertis
Power BI
Power BIPlatforma do tworzenia raportów i zestawień z potężnym silnikiem do integrowania i zarzadzania danymi. Umożliwia dzielenie się raportami w aplikacji, przez web a nawet w aplikacjach mobilnych.
SharePoint - Nexpertis
Azure Inforamtion Protection
Azure Inforamtion ProtectionUdostępnia zaawansowane mechanizmy zabezpieczające informacje firmowe, zwiększ zgodność z wymaganiami związanymi z GDPR.
SharePoint - Nexpertis
Flow
FlowWbudowane rozwiązanie Microsoft pozwalające na budowanie obiegów z ogromną liczba konektorów do systemów zewnętrznych.
SharePoint - Nexpertis
Skype for Business
Skype for BusinessNajbardziej upowszechniona aplikacja do wideokonferencji na świecie. Umożliwia współdzielenie ekranu i współprace przy tworzeniu plików.
SharePoint - Nexpertis
Project Server
Project ServerSystem do zarządzania projektami. Umożliwia tworzenie zespołów, harmonogramów , witryn projektowych oraz udostępnia mechanizmy do portfelowego zarządzania projektami.
SharePoint - Nexpertis
Teams
TeamsNarzędzia do współpracy w zespole. Integruje szereg rozwiązań tak aby udostępnić zespołowi wszystkie narzędzia w jednym miejscu.
SharePoint - Nexpertis
Yammer
YammerNarzędzie ułatwiające komunikacje w całej firmie. Pozwala na budowę kanałów komunikacyjnych. Użytkownik widzi wszystkie powiadomienia w formie wall’a.
SharePoint - Nexpertis
WEBCON BPS
WEBCON BPSPlatforma pozwalająca na szybkie budowanie aplikacji biznesowych, obiegów dokumentów bez tworzenia kodu.
SharePoint - Nexpertis
Teams
TeamsNarzędzia do współpracy w zespole. Integruje szereg rozwiązań tak aby udostępnić zespołowi wszystkie narzędzia w jednym miejscu.
SharePoint - Nexpertis
WEBCON BPS
WEBCON BPSPlatforma pozwalająca na szybkie budowanie aplikacji biznesowych, obiegów dokumentów bez tworzenia kodu.
SharePoint - Nexpertis
Yammer
YammerNarzędzie ułatwiające komunikacje w całej firmie. Pozwala na budowę kanałów komunikacyjnych. Użytkownik widzi wszystkie powiadomienia w formie wall’a.

W chmurze i bez niej

SharePoint jest dostępny zarówno w wersji chmurowej jak i on-premises (zainstalowany lokalnie). Wybór rodzaju rozwiązania wymaga analizy potrzeb w kontekście opcji dostępnych dla każdej z wersji.

Wdrożenie

Wdrożenie SharePoint to przede wszystkim projekt organizacyjny związany ze zmianą sposobu pracy, procedur i przyzwyczajeń. Aby osiągnąć sukces konieczna jest bardzo dobra komunikacja z zespołem. Na każdym etapie wdrożenia zapewniamy pełne wsparcie oraz pakiet szkoleń, aby zapewnić biznesowy sukces wdrożenia.

Migracja

Kluczowym elementem migracji istniejącego środowiska na platformę SharePoint jest przeniesienie danych oraz aplikacji. Zgromadzone wcześniej dane stanowią zawsze dla organizacji ogromną wartość. Dlatego kluczowe jest, aby dane te były dobrze zabezpieczone podczas migracji oraz zostały dobrze wykorzystane na nowej platformie aplikacyjnej. Duże doświadczenie naszego zespołu stanowi gwarancję powodzenia procesu migracji, zapewnia sukces biznesowy oraz  maksymalizuje zwrot z inwestycji.

Integracja

SharePoint stając się częścią systemu zarządzania organizacją, prawie nigdy nie jest samotna wyspą.
Integracja z istniejącymi systemami jest prawie zawsze integralną częścią wdrożenia. Na etapie projektowania wykonujemy analizę oceniającą korzyści biznesowe wynikające z integracji z określonymi systemami. Na tej podstawie przygotowujemy rekomendacje i wdrożenie.

Rozwój i utrzymanie

Dobrze wdrożony SharePoint to narzędzie, które staje się niezastąpione w codziennej pracy organizacji. Codziennie pojawiają się nowe wyzwania i nowe pomysły na wykorzystanie w tym celu systemu SharePoint. Dlatego na co dzień wspieramy naszych Klientów w utrzymaniu i rozwoju ich aplikacji na tej platformie.

Masz pytanie?

Zainspiruj się do działania obserwując jak technologia wspiera rozwój biznesu!

Inne produkty