Project Server

Co to jest Project Server?

Rozwijane przez kilka generacji funkcjonalności Microsoft Project Server, zapewniają kontrolę i monitoring projektów na poziomie niedostępnym dla innych systemów.

Wyróżniki

0

użytkowników

tyle liczy społeczność użytkowników Project Server

0

projektów

jest prowadzonych za pomocą PPM u naszych klientów

0

godziny

trwa uruchomienie systemy w modelu on-line

0

lat rozwoju

dojrzała i sprawdzona platforma

0

procent

Klientów chce więcej po pierwszym wdrożeniu

Więcej korzyści

Kompletne rozwiązanie

Project Server to kompleksowe narzędzie do prowadzenia projektów, służące nie tylko do zarządzania harmonogramami.

Pełna mobilność

System jest dostępny zarówno poprzez przeglądarki internetowe jak i aplikację Microsoft Project Professional

Łatwy start

Dzięki wykorzystaniu Microsoft SharePoint interfejs systemu jest łatwy w użytkowaniu i intuicyjny.

Świetne raportowanie

Udostępnienie źródeł danych oraz łatwa integracja z takimi technologiami jak Reporting Services, Excel Services i Power BI umożliwia budowanie dowolnych raportów.

Funkcjonlaności

Harmonogramowanie

Doskonałe zarządzanie harmonogramami rozwijane przez dwie dekady. Zarządzanie harmonogramami może się odbywać zarówno w przeglądarce jaki i w Project Professional.

Zarządzanie zasobami

Alokowanie zasobów w zadania, poziom obciążenia i monitorowanie realizacji zadań.

Zarządzanie ryzykiem

Możliwość raportowania czynników ryzyka oraz aktywne zarządzanie nimi.

Project Server - Nexpertis
Project Server - Nexpertis

Zarządzanie kosztami

Możliwość przypinania kosztów bezpośrednich do zadań oraz badanie kosztów pracy na projekcie w ramach prognozy i na bieżąco.

Base line

Pozwala śledzić odchylenie rzeczywistego harmonogramu od planowanego na atrybutach różnego typu: czas trwania, data zakończenia, koszt lub praca.

Jedno miejsce na wszystkie pliki

Witryny dla projektów grupujące wszystkie pliki oraz informacje o projekcie.

Kontrola cyklu życia

Projekt może zostać podzielony na etapy. Przejście między etapami może być kontrolowane i wymagać spełnienia określonych warunków na przykład dostarczenia odpowiednich dokumentów.

Grafiki pracy

Planowanie grafików pracy zasobów oraz zestaw narzędzi do raportowania wykonanych zadań.

Szybki start

Wersja chmurowa umożliwia uruchomienie systemu i rozpoczęcie z nim pracy w zaledwie kilka godzin.

Project Server - Nexpertis

Raporty

Raport przekroczeń

Raport bazujący na base line pozwala automatycznie ocenić stan zdrowia projektu.

Raport czynników ryzyka

Prezentuje czynniki ryzyka dla pojedynczego projektu lub całego portfela.

Project Server - Nexpertis

Raport fakturowania

Pokazuje rozkładanie planowanych płatności w czasie.

Raport statusowy

Pozwala szybko ocenić status pojedynczego projektu, prezentuje dane niezbędne przykładowo dla Zarządu, służące do szybkiego podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

Raport portfelowy

Raport wszystkich projektów prowadzonych w ramach organizacji, z uwzględnieniem podstawowych parametrów jak czas startu, budżet, kamienie milowe.

Nie tylko chmura

Wykorzystując WEBCON masz dostęp do wszystkich procesów i dokumentów za pomocą różnorodnych urządzeń, które dają wyjątkową mobilność w codziennej pracy.

Wdrożenie

Każde wdrożenie jest poprzedzone stworzeniem projektu oraz wnikliwą analizą potrzeb. Trzeba też pamiętać, że realizowane przez nas wdrożenia i rozwiązania Project Server są przede wszystkim projektami organizacyjnymi, które mają za zadanie optymalizować ludzką pracę i przyzwyczajenia.

Masz pytanie?

Zainspiruj się do działania obserwując jak technologia wspiera rozwój biznesu!

Inne produkty